Bộ Camera Gia Đình Giá Rẻ

Giá : 9,800,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 6,984,000 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Hikvision
“ Camera DS-2CD1123G2-LIUF với chất lượng hình ảnh 2.0 MP, sản phẩm này đáp ứng mọi nhu cầu giám sát gia đình, văn phòng, cửa hàng một cách hiệu quả. Bộ Camera Gia Đình Giá Rẻ Hikvision thể hiện sự phát triển mạnh mẽ trên thị trường hiện nay. Sản phẩm này không chỉ mang lại sự an tâm cho người dùng mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ và sự tiện lợi trong sử dụng. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DS 7104NI Q1 M DS 2CD1123G2 LIUF
Camera DS 7104NI Q1 M DS 2CD1123G2 LIUF Thông Tin
Model DS 7104NI Q1 M DS 2CD1123G2 LIUF
👍🏻 Độ Nét FULL HD 1080P
Công Nghệ IP POE
Chức Năng Thu Âm
Hình Ban Đêm Hồng Ngoại 30m
Thiết Kế Dome Kim loại
Hãng Sản Xuất Camera Hikvision
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u B? Camera Gia Ðình Giá R?

B? Camera Gia Ðình Giá R? Hikvision là l?a ch?n hoàn h?o cho gia dình b?n, v?i s? k?t h?p gi?a ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét, tính nang thu âm ch?t lu?ng và kh? nang ch?ng ngu?c sáng DWDR. S?n ph?m này dáp ?ng d?y d? nhu c?u an ninh và giám sát cho gia dình c?a b?n mà không c?n ph?i t?n nhi?u chi phí.
Tính nang dáng quan tâm:
1: Ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét: Combo B? Camera Hikvision mang d?n cho b?n hình ?nh rõ nét và s?c sharp, giúp b?n theo dõi m?i ho?t d?ng trong nhà m?t cách d? dàng và chi ti?t. 
?? 2: Trang b? thu âm: Không ch? giám sát hình ?nh, s?n ph?m này còn tích h?p ch?c nang thu âm ch?t lu?ng, giúp b?n nghe rõ các âm thanh trong ph?m vi giám sát. Công ngh? Ai du?c tích h?p là m?t l?i ích l?n trong vi?c b?o v? gia dình và tài s?n c?a b?n.
?? 3: Kh? nang ch?ng ngu?c sáng DWDR: Tính nang ch?ng ngu?c sáng DWDR giúp camera x? lý t?t trong m?i di?u ki?n ánh sáng m?nh ho?c y?u, gi? cho hình ?nh luôn rõ ràng, không b? lóa ho?c m? tang cu?ng kh? nang quan sát và gi?m thi?u các tr? ng?i khi s? d?ng camera. Ngoài ra camera này cung c?p ch?t lu?ng hình ?nh t?t cung nhu tính nang giám sát ban dêm v?i H?ng Ngo?i 30m, giúp quan sát rõ ràng và chi ti?t dù trong bóng t?i.
Nhìn chung v?i Gói l?p d?t B? Camera Gia Ðình Giá R? Hikvision v?i trang b? thu âm và tính nang ch?ng ngu?c sáng DWDR, b?n s? có m?t gi?i pháp an ninh gia dình hoàn h?o v?i chi phí h?p lý. S?n ph?m này mang l?i s? ti?n l?i, hi?u qu? và an toàn cho gia dình c?a b?n. Hãy d?u tu ngay d? b?o v? ngôi nhà c?a mình ngày càng t?t hon.

BO-CAMERA-GIA-DINH-GIA-RE

 

Nh?ng M?u Camera Quan Sát Bán Ch?y

Camera Dahua DH-SD49216UE-HN 15,998,000 VNÐ FULL HD 1080P 2.0 megapixel Uu di?m giá r? phù h?p chi phí
Camera Dahua DH-SD29204UE-GN-W 8,570,000 VNÐ 2.0 megapixel FULL HD 1080P xem qua di?n tho?i máy tính phù h?p
Camera Dahua DH-SD59225-HC-LA 19,930,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P d? nét v?a d? cho công trình dân d?ng
Camera Dahua DH-SD49225-HC-LA 17,000,000 VNÐ 2.0 MP FULL HD 1080P là d? phân gi?i du?c nhi?u công trình l?a ch?n
Camera Dahua DH-SD42215-HC-LA 14,236,000 VNÐ FULL HD 1080P Thích h?p cho công trình giá r?
Camera Dahua DH-IPC-HFW3441T-ZS-S2 8,213,000 VNÐ 4.0 MP
Camera Dahua DH-IPC-HDBW3441RP-ZAS 7,332,000 VNÐ 2.0 megapixel Xem qua di?n tho?i t? xa ?n d?nh
Camera KBvision KX-CAi2258ePN 20,000,000 VNÐ FULL HD 1080P 2.0 MP d? phân gi?i khuyên dùng khi xem trên di?n tho?i
Camera Ezviz CS-EB3-R100-2C3WFL 3,131,000 VNÐ Ultra 2k 4.0 megapixel Rõ ràng chi ti?t d?n t?ng s?

Camera DS-2CD1123G2-LIUF trong B? Camera Gia Ðình Giá R?

Camera IP  Full Color DS-2CD1123G2-LIUF là m?t s?n ph?m quan sát t? Hikvision, du?c tích h?p công ngh? IP mang l?i hi?u su?t ho?t d?ng ?n d?nh và ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét. Chi?c camera này du?c thi?t k? d?ng dome, phù h?p cho vi?c l?p d?t trong nhà ho?c ngoài tr?i, giúp giám sát d? dàng và hi?u qu?. V?i kh? nang hình ?nh ban dêm s? d?ng công ngh? h?ng ngo?i cho phép quan sát trong kho?ng cách lên d?n 30m, mang l?i s? an toàn cho ngôi nhà ho?c d? án dân d?ng.
Camera này du?c dánh giá phù h?p s? d?ng cho b? camera gia dình v?i m?c giá r? nhung ch?t lu?ng không h? thua kém. Hikvision luôn t? hào v?i s?n ph?m c?a mình, cam k?t mang l?i s? hài lòng cho khách hàng v?i nh?ng tính nang uu vi?t và ch?t lu?ng vu?t tr?i. Ðây là l?a ch?n t?t cho vi?c nâng c?p h? th?ng an ninh gia dình ho?c doanh nghi?p.
Thông s? k? thu?t camera DS-2CD1123G2-LIUF

Camera IP Dome 2MP
- tích h?p khe c?m th? nh? và micro
• Ca?m biê´n 1/2.9" progressive scan CMOS
• Chuâ?n ne´n H.265 , H.265
+ , H.264 , H.264
+ ; H? tr? 2 lu?ng d? li?u
• Ð? nh?y sáng Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
• Ch?ng ngu?c sáng DWDR , BLC , 3D DNR
• Ð? phân gi?i t?i da 1920x1080 @ 25/30fps
• Ô´ng ki´nh 2.8/4mm
• T?m xa h?ng ngo?i 30m / T?m xa dèn ánh sáng tr?ng 20m
• H? tr? th? nh? t?i da 256GB , cho phép ghi video
• Tích h?p Micro
• H? tr? d?ch v? Hik-connect
• H? tr? s? ki?n: phát hi?n chuy?n d?ng ngu?i / phuong ti?n
• Tiêu chu?n ch?ng b?i nu?c IP67 / tiêu chu?n ch?ng va d?p IK08
• Ngu?n 12V/PoE chu?n 802.03af

BO-CAMERA-GIA-DINH-GIA-RE

Ð?u Ghi Hikvision DS-7104NI-Q1-M Chính Hãng

DS-7104NI-Q1-M là m?t trong nh?ng s?n ph?m d?u ghi hình IP hàng d?u c?a Hikvision, du?c thi?t k? v?i nh?ng tính nang thông minh và hi?u su?t cao, dem l?i tr?i nghi?m giám sát an ninh vu?t tr?i. 
DS-7104NI-Q1-M cho phép k?t n?i t? d?ng và c?u hình d? dàng b?ng NVR t? d?ng, giúp ti?t ki?m th?i gian và công s?c trong quá trình cài d?t và s? d?ng. V?i tính nang k?t n?i m?ng thông minh, b?n ch? m?t 1 phút d? xem tr?c ti?p, b?n có th? nhanh chóng ti?p c?n v?i hình ?nh và d? li?u quan tr?ng mà b?n c?n. S?n ph?m này du?c tang cu?ng kh? nang gi?i mã, giúp qu?n lý và ghi hình t? các camera d? phân gi?i cao m?t cách m?nh m? và hi?u qu?.
V?i 4 kênh ghi hình IP ch?t lu?ng t?t, DS-7104NI-Q1-M dáp ?ng m?i nhu c?u giám sát và ghi hình c?a b?n m?t cách linh ho?t và da d?ng kèm theoo dó là chu?n nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264, giúp ti?t ki?m bang thông và không gian luu tr? mà v?n d?m b?o ch?t lu?ng hình ?nh. C?ng ra HDMI và VGA v?i d? phân gi?i 1920X1080P, b?n có th? k?t n?i v?i m?i lo?i màn hình và thi?t b? hi?n th? m?t cách d? dàng.

Thông S? K? Thu?t d?u ghi DS-7104NI-Q1-M 

K?t n?i t? d?ng.
C?u hình d? dàng b?ng NVR t? d?ng.
Ch? m?t 1 phút d? xem tr?c ti?p.
Tang cu?ng kh? nang gi?i mã giúp cho dòng d?u ghi này có th? qu?n lý ghi hình camera d? phân gi?i cao.
Ð?u ghi hình IP 4 kênh ch?t lu?ng t?t
Chu?n nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
C?ng ra HDMI và VGA v?i d? phân gi?i 1920X1080P.
Ðô? phân gia?i ghi hi`nh tô´i da 4MP.
Hô~ tro? 1 cô?ng ma?ng 10/100/1000Mbps , Bang thông dâ`u va`o 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), bang thông dâ`u ra 60Mbps
H? tr? d?ch v? Hik-connect.
Hô~ tro? 1 ô? cu´ng dung luo?ng dê´n 6TB
M?t c?ng m?ng RJ45 t?i da 1000Mbps, 2 USB 2.0
Vo? nhu?a
Nguô`n câ´p 12V
Kích thu?c: 200 × 205 × 48 mm.
Tr?ng lu?ng: 1 kg.
Xu?t x?: Trung Qu?c
B?o hành: 24 tháng
BO-CAMERA-GIA-DINH-GIA-RE

 

Thêm Nh?ng Gói Camera Bán Ch?y Có Th? Tham Kh?o

L?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm

7,925,600 VNÐ

Camera DS-2CD1T27G2-LUF du?c trang b? các ch?c nang uu vi?t, bao g?m tích h?p thu âm tiên ti?n giúp b?n giám sát hi?u qu? m?i ho?t d?ng x?y ra trong nhà xu?ng. Thuong hi?u Hikvision du?c ngu?i Vi?t ua chu?ng và dánh giá hàng d?u trong linh v?c camera an ninh, vi?c s? h?u h? th?ng camera nhà xu?ng

Camera Gia Ðình Full Color Thu Âm

7,000,800 VNÐ

B? camera DS-2CD1327G2-LUF c?a Hikvision là gi?i pháp an ninh hi?n d?i cho gia dình. S?n ph?m du?c trang b? công ngh? thu âm chu?n, cung c?p hình ?nh s?c nét và ch?t lu?ng cao ngay c? trong di?u ki?n ánh sáng y?u. Ði?m n?i b?t c?a s?n ph?m là kh? nang thu âm ch?t lu?ng, giúp ngu?i dùng theo dõi và

B? Camera C?a Hàng Chuyên D?ng

6,657,600 VNÐ

B? Camera DS-2CD1323G2-LIUF Hikvision là s? l?a ch?n hoàn h?o cho vi?c giám sát c?a hàng c?a b?n. V?i thi?t k? hi?n d?i, b? camera này không ch? giúp b?n quan sát m?i góc d? m?t cách chi ti?t mà còn có kh? nang thu âm ch?t lu?ng cao. Camera thuong hi?u Hikvision n?i ti?ng v?i nh?ng thông s? k?

Tr?n B? Camera Có Màu Ban Ðêm Kho Hàng

7,000,800 VNÐ

Camera Hikvision DS-2CD1027G2-LUF Có Màu Ban Ðêm là s? l?a ch?n hoàn h?o cho vi?c giám sát an ninh kho hàng. V?i d? phân gi?i 2.0 MP, s?n ph?m dáp ?ng nhu c?u giám sát ch?t lu?ng trong m?i di?u ki?n ánh sáng v?i dèn tr? sáng tích h?p s?n trên camera. Camera Hikvision có nhi?u m?u mã da d?ng, phù

Gói camera ch?t lu?ng bao g?m:

- 04 thi?t b? thu hình DS-2CD1123G2-LIUF
- 01 Ð?u thu trung tâm DS-7104NI-Q1-M
- 1 thi?t b? ? c?ng luu tr? 500GB v?i gi?i h?n luu tr? liên t?c t? 6-7 ngày

 Lo?i Camera an ninh  Dùng B? B? Camera Gia Ðình Giá R?

Các kho?n phát sinh n?u có trong quá trình thi công B? Camera Gia Ðình Giá R?  

- liên quan d?n các v?n d? v? dây, n?u s? lu?ng dây c?n d? thi công b? camera quá 50m thì chúng tôi tính theo giá 6.000 VNÐ/ mét
- và d?i v?i d?ch v? di dây an toàn, thi công dây trong ?ng ru?t gà thì chúng tôi h? tr? thi công v?i giá 10.000 VNÐ/ mét và du?c tính theo s? lu?ng thi công th?c t?.
- d?i v?i ki?u thi công th?m m? di dây trong n?p di?n thì tính theo s? lu?ng thi công th?c t? v?i b?ng giá c?a chúng tôi là 15.000 VNÐ/ mét
- b?o hành các thi?t b? camera và d?u ghi hình v?i tháng gian lên d?n 24 tháng, và d?i m?i hoàn toàn v?i các s?n ph?m trong tu?n d?u tiên s? d?ng n?u phát hi?n b? l?i t? các thi?t b? camera và d?u ghi du?c cung c?p

Ngoài ra Khách hàng có th? tùy ch?n nâng c?p dung Lu?ng :

Nâng c?p ? c?ng t? 500GB lên 1. 000 GB (1TB) (luu 13 ngày- 14 ngày) khách hàng bù thêm 400.000 (VNÐ)
Nâng c?p ? c?ng t? 500GB lên 2. 000 GB (2TB) (luu 28 ngày-29 ngày) khách hàng bù thêm 1.500.000 (VNÐ)
Nâng c?p t? d?u ghi 4 c?ng lên d?u ghi hình 8 kênh ( d? sau này nâng c?p thêm camera) khách hàng bù thêm 1.000.000 (VNÐ)
Luu ý :Thông s? áp d?ng cho cam 2.0 có th? thay d?i tang ho?c gi?m s? ngày tu? theo s? lu?ng cam ít hon và d? phân gi?i..

B? Camera Gia Ðình Giá R?
B? Camera Gia Ðình Giá R? là l?a ch?n h?p lý Giá t?t V?i thi?t k? tinh t? cùng
Hình  Camera Giá re  th?c t?  chip hình ?nh  2.0 MP FULL HD 1080P  Ð? nét phù h?p  c?a b? B? Camera Gia Ðình Giá R? s? d?ng mã DS-2CD1123G2-LIUF
 

CAM K?T D?CH V? UY TÍN NH?T KHI L?P CAMERA T?I AN THÀNH PHÁT
?? Thi công nhanh g?n dúng m? thu?t theo yêu c?u c?a khách hàng t?i uu hóa khi di dây d? d?m b?o ti?t ki?m nh?t.
?? Tu v?n dúng góc quay camera d?m b?o ghi hình t?t nh?t hình ?nh ch?t lu?ng nh?t . h?n ch? góc ch?t nh?t.
?? Chi?t kh?u camera theo hãng d?ch v? b?o trì b?o hành camera uy tín . cam k?t s?n ph?m dúng thông s? k? thu?t c?a hãng.
?? V?n b?o trì h? th?ng h? tr? s? d?ng khi s?n ph?m h?t th?i h?n b?o hành chính hãng. x? lý s? c? nhanh nh?t qua ultraview ho?c hu?ng d?n t? xa.
 

?? B? camera gia dình giá r? này có d? phân gi?i video và hình ?nh là bao nhiêu?

?? B? camera gia dình giá r? này cho ra d? phân gi?i video và hình ?nh là 1080p s?c nét. Gíup hình ?nh mà camera thu du?c không b? m?, chóa, b? hình nhu nh?ng dòng camera trôi n?i trên th? tru?ng.

?? B? camera này ban dêm có s?c nét không?

?? Camera DS-2CD1123G2-LIUF du?c trang b? h?ng ngo?i cho ra hình ?nh tr?ng den ?n d?nh. Ngoài ra camera DS-2CD1123G2-LIUF còn tích h?p s?n dèn chi?u sáng v?i ph?m vi chi?u sáng lên d?n 30m cho ra hình ?nh ban dêm v?n có màu nhu ban ngày, 

?? L?i ích mà h? th?ng camera gia dình mang l?i

♥? Vi?c l?p d?t h? th?ng camera gia dình mang l?i nhi?u l?i ích quan tr?ng, giúp c?i thi?n an ninh và t?o ra m?t môi tru?ng s?ng an toàn và ti?n ích cho gia dình. 
H? th?ng camera gia dình giúp giám sát và b?o v? an ninh cho ngôi nhà và tài s?n c?a gia dình kh?i nguy co tr?m c?p, xâm nh?p trái phép và các tình hu?ng nguy hi?m khác.Camera giúp cha m? giám sát tr? em và ngu?i giúp vi?c t? xa, d?m b?o an toàn và s? cham sóc cho các thành viên trong gia dình.
Camera không ch? giám sát mà còn ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c quan tr?ng và k? ni?m trong gia dình, t?o ra b? suu t?p video dáng nh?.  Trong tru?ng h?p x?y ra s? c? ho?c m?t mát, h? th?ng camera giúp b?n truy c?u l?i các d? li?u và thông tin quan tr?ng d? di?u tra và gi?i quy?t v?n d?.
 

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

An Thành Phát là công ty phân ph?i Camera và thi?t b? an ninh hàng d?u, chuyên cung c?p tr?n b? Camera Gia Ðình Giá R? Hikvision. V?i d?i ngu nhân viên t?n tâm, giàu kinh nghi?m, chúng tôi cam k?t mang d?n d?ch v? tu v?n chuyên nghi?p và h? tr? khách hàng m?t cách nhi?t tình. S?n ph?m ch?t lu?ng, giá c? h?p lý và chuong trình khuy?n mãi h?p d?n. Hãy liên h? v?i chúng tôi d? du?c tu v?n và h? tr? t?t nh?t trong vi?c l?a ch?n b? Camera Gia Ðình phù h?p.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Trọn Bộ 4 Camera Giá Rẻ KX-A2112C4
Giá Khuyến Mãi: 3,990,000 VNĐ
Giá: 7,200,000 VNĐ

Trọn Bộ 4 Camera Giá Rẻ KX-A2112C4 quan sát hình ảnh rõ nét, trung thực với Chip cảm biến Sony NIR 1/2.7″ độ phân giải 2.0MP hỗ trợ giám sát ban đêm 24/24, phù...

Bộ 4 Camera Gia Đình Giá Rẻ Có Màu Ban Đêm
Giá Khuyến Mãi: 6,500,000 VNĐ
Giá: 9,600,000 VNĐ

Bộ 4 Camera Gia Đình Giá Rẻ Có Màu Ban Đêm là một bộ sản phẩm giám sát an ninh chất lượng , tiết kiệm chi phí cho gia đình bạn. Giúp bạn có thể yên tâm hơn khi...

Camera Gia Đình Full Color Thu Âm
Giá Khuyến Mãi: 7,000,800 VNĐ
Giá: 10,560,000 VNĐ

Bộ camera DS-2CD1327G2-LUF của Hikvision là giải pháp an ninh hiện đại cho gia đình. Sản phẩm được trang bị công nghệ thu âm chuẩn, cung cấp hình ảnh sắc nét...

Camera Gia Đình Báo Động Chống Trộm
Giá Khuyến Mãi: 5,297,600 VNĐ
Giá: 7,320,000 VNĐ

Camera DS-2CE71D8T-PIRL với thiết kế hiện đại và thẩm mỹ, combo Camera này có khả năng tích hợp Công Nghệ AI và các công nghệ cao cấp khác giúp giám sát qua...


4 Camera Văn Phòng Có Thu Âm
Giá: 13,600,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp...

Bộ Camera Văn Phòng Thu Âm To Rõ
Giá: 12,300,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,800,000 VNĐ

Lắp camera văn phòng chất lượng hình ảnh sắt nét 4MP tích hợp nhiều chức năng chuyên nghiệp cho văn phòng kết nối wifi mạnh thu âm thanh to rõ góc nhìn rất rộng thiết kế nhỏ gọn chất lượng cao camera...

Bộ Kit Camera NK44W0H Hikvision
Giá: 8,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,860,000 VNĐ

Bộ camera NK44W0H IP Wifi 4 kênh với thiết kế kim loại khối nhỏ gọn thẩm mỹ bạn có thể lắp mắt camera cả trong nhà lẫn ngoài trời, được tích hợp công nghệ nén hình ảnh H265 kết với ổ cứng chuyển dụng...

Giá Thị Trường: 13,600,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu của văn phòng hiện đại. Sản phẩm...

Giá Thị Trường: 10,560,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 7,000,800 VNĐ

Camera Hikvision DS-2CD1027G2-LUF Có Màu Ban Đêm là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát an ninh kho hàng. Với độ phân giải 2.0 MP, sản phẩm đáp ứng nhu cầu giám sát chất lượng trong mọi điều kiện ánh sáng với đèn trợ sáng tích hợp sẵn trên...

Giá Thị Trường: 6,250,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,300,000 VNĐ

Bộ Camera Giám Sát Chợ Ban Đêm Có Màu Hikvision là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ an ninh tại các khu vực đêm tối như chợ, giúp giám sát hiệu quả trong mọi tình huống. Với đặc điểm thông số màu sắc sáng đẹp 2.0 MP, bộ camera này từ thương hiệu...

Giá Thị Trường: 5,200,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 3,900,000 VNĐ

Bộ Camera Cửa Hàng Nữ Trang Chính Hãng Hikvision là giải pháp công nghệ chống trộm thông minh và hiệu quả cho gia đình và cửa hàng. Được trang bị các chức năng vượt trội, bộ camera này không chỉ giúp quản lý an ninh mà còn cung cấp hình ảnh chất...