Bộ Camera IP Gia Đình Sắc Nét Giá Rẻ

Giá : 13,920,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 9,285,600 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Dahua
“ Camera DH-IPC-HDW2441T-S với độ phân giải 2k kèm theo micro thu âm tiên tiến giúp quan sát và ghi lại mọi sự kiện một cách chi tiết và rõ ràng. Bộ sản phẩm đầu ghi DHI-NVR1104HS-S3-H và camera DH-IPC-HDW2441T-S là lựa chọn hàng đầu để lắp cho gia đình, đảm bảo sự an toàn cho người thân - tài sản của bạn. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW2441T S
Camera DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW2441T S Thông Tin
Model DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW2441T S
👍🏻 Độ Nét Ultra 2k
Công Nghệ IP POE
Chức Năng Thu Âm
Hình Ban Đêm Hồng Ngoại 30m
Thiết Kế Dome Kim loại
Hãng Sản Xuất Camera Dahua
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét

B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R? Dahua không ch? mang l?i ch?t lu?ng t?t mà còn có m?u mã d?p và hình ?nh s?c nét v?i giá thành ph?i chang. V?i d? phân gi?i Ultra 2k lên d?n 4.0 MP, s?n ph?m mang l?i cho b?n nh?ng hình ?nh siêu rõ nét d?n t?ng chi ti?t. Không ch? v?y, Camera IP Dahua còn du?c trang b? kh? nang Ch?ng Ngu?c Sáng DWDR 150db, giúp cân ch?nh d? sáng t?t hon và h?n ch? tình tr?ng ánh sáng chói khi s? d?ng.
V?i m?c giá h?p d?n và ch?t lu?ng sáng d?p, Combo B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R? Dahua là s? l?a ch?n tuy?t v?i d? nâng cao tính an ninh cho ngôi nhà c?a b?n."B? Camera IP Gia Ðình này du?c thi?t k? v?i ki?u dáng m? thu?t Dome Kim lo?i sang tr?ng, v?a mang d?n s? ch?c ch?n mà còn t?o di?m nh?n cho không gian gia dình. Camera du?c trang b? khe c?m th? nh? Micro SD dung lu?ng cao, giúp quý khách d? dàng luu tr? và xem l?i các hình ?nh mà không c?n s? d?ng d?n thi?t b? luu tr? khác.

An Thành Phát cam k?t cung c?p s?n ph?m ch?t lu?ng, là s? l?a ch?n hàng d?u cho vi?c b?o v? an ninh cho gia dình b?n.  Hãy liên h? v?i chúng tôi ngay hôm nay d? s? h?u b? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?, chúng tôi s?n lòng ph?c v? và dáp ?ng m?i nhu c?u c?a quý khách hàng.
B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?

 

Camera Dahua DH-IPC-HDW2441T-S L?p Ð?t Cho Gia Ðình

Camera POE Dahua DH-IPC-HDW2441T-S là m?t chi?c camera IP có tích h?p công ngh? POE c?a hãng Dahua. Camera này du?c thi?t k? d? s? d?ng trong các ?ng d?ng t?i gia dình ho?ccan h?.
Uu di?m c?a Camera POE Dahua DH-IPC-HDW2441T-S bao g?m:

?? 1: Công ngh? POE: Camera này du?c tích h?p công ngh? POE (Power over Ethernet) giúp truy?n d? li?u và c?p ngu?n di?n cho camera thông qua dây m?ng Ethernet, giúp ti?t ki?m chi phí và don gi?n hóa vi?c cài d?t.

?? 2: Ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét: v?i d? phân gi?i cao, camera này cho phép b?n quan sát hình ?nh rõ nét và ch?t lu?ng cao.

??3: Giá c? ph?i chang: Camera POE Dahua DH-IPC-HDW2441T-S có m?c giá ph?i chang so v?i các s?n ph?m tuong duong trên th? tru?ng.

4: Thi?t k? th?m m?: Camera này du?c thi?t k? nh? g?n, th?m m? d? s? d?ng chuyên nghi?p trong các h? th?ng an ninh t?i gia dình ho?c van phòng nh?.

Thông S? K? Thu?t Camera DH-IPC-HDW2441T-S

• Camera IP dome h?ng ngo?i 4.0MP dòng Wiz Sense 2
• Ð? phân gi?i 4 Megapixel c?m bi?n CMOS kích thu?c 1/3”
• 20fps@2688×1520, 25/30fps@2560×1440
• H? tr? công ngh? Starlight
• Chu?n nén H265+
• H? tr? ch?c nang phát hi?n thông minh: Hàng rào ?o, Xâm nh?p (phân bi?t ngu?i và xe), SMD Plus.
• Ch?ng ngu?c sáng WDR(120dB)
• Ch? d? ngày dêm (ICR), t? d?ng cân b?ng tr?ng (AWB), t? d?ng bù sáng (AGC), ch?ng ngu?c sáng (BLC), ch?ng nhi?u (3D-DNR).
• T?m xa h?ng ngo?i 30m v?i công ngh? h?ng ngo?i thông minh
• H? tr? khe c?m th? nh? 256GB
• Tích h?p mic
• ?ng kính c? d?nh 2.8mm
• Chu?n tuong thích Onvif 2.4
• Ði?n áp DC12V ho?c PoE (802.3af)
• Nhi?t d? ho?t d?ng : -40° C ~ +60° C.
• Ch?t li?u kim lo?i
+ nh?a, IP67

B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?

G?i ý Thêm vài l?a ch?n s? d?ng camera

4 Camera Van Phòng Có Thu Âm

Ch?t Lu?ng Hình 4.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 2k Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm Full Color 30m IP POE

9,068,000 VNÐ

B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm

Ch?t Lu?ng Hình 4.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 2k Cho công trình ch?t lu?ng VISIONCOP công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Hình ?nh ban dêm sáng d?p v?i Full Color 20m Ch?t lu?ng m?i lúc Gi?i pháp giá r? cho camera ban dêm công ngh? du?c ?ng d?ng là IP POE thi công g?n

5,200,000 VNÐ

L?p B? Camera Shophouse Ghi Âm

IP POE cho x? lý hình sáng d?p kh? nang Phát hi?n chuy?n d?ng, phát hi?n con ngu?i Xem ban dêm H?ng Ngo?i 25m

4,800,000 VNÐ

Tr?n B? Camera Ghi Âm Cho Van Phòng

Ch?t Lu?ng Hình 4.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 2k VISIONCOP công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm Full Color 20m IP POE

4,950,000 VNÐ


 Camera  Dùng B? B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?

Ð?u ghi DHI-NVR1104HS-S3 Dahua Chính Hãng

DHI-NVR1104HS-S3-H là m?t d?u ghi hình chuyên d?ng cho h? th?ng camera IP, v?i nh?ng tính nang và thông s? k? thu?t dáng chú ý sau:
S? kênh camera: Ð?u ghi h? tr? lên d?n 4 kênh camera IP, cho phép b?n giám sát nhi?u khu v?c t? xa m?t cách hi?u qu?. Chu?n nén hình ?nh: S? d?ng chu?n nén H.265+/H.264, giúp gi?m b?t dung lu?ng luu tr? mà v?n duy trì ch?t lu?ng hình ?nh cao. Hi?n th? da d?nh d?ng: H? tr? hi?n th? 1 kênh 8M ho?c 4 kênh 1080P, d?m b?o b?n có th? xem l?i hình ?nh chi ti?t t? các camera m?t cách d? dàng. Bang thông d?u vào: Ð?t t?i da 80Mbps, d?m b?o hi?u su?t cao khi truy c?p và xem l?i hình ?nh t? xa.
H? tr? camera d? phân gi?i cao: Cung c?p h? tr? lên d?n camera 8MP, cho phép b?n s? d?ng các camera ch?t lu?ng cao d? theo dõi. Tuong thích v?i nhi?u thuong hi?u camera: H? tr? k?t n?i v?i nhi?u thuong hi?u camera khác nhau thông qua chu?n tuong thích Onvif 2.4, giúp b?n linh ho?t trong vi?c l?a ch?n thi?t b?. Luu tr? linh ho?t: H? tr? 1 ? c?ng có dung lu?ng lên d?n 8TB, d?m b?o b?n có d? không gian d? luu tr? d? li?u camera trong th?i gian dài. Tính nang m?ng và âm thanh: Bao g?m 2 c?ng USB 2.0, 1 c?ng RJ4 (10/100M), và 1 c?ng audio vào ra d? h? tr? dàm tho?i 2 chi?u, tang cu?ng tính linh ho?t và ti?n ích c?a h? th?ng.
Tích h?p tính nang thông minh: H? tr? di?u khi?n quay quét thông minh v?i giao th?c Dahua, cùng v?i kh? nang xem l?i và tr?c ti?p qua m?ng máy tính, thi?t b? di d?ng, giúp b?n qu?n lý và giám sát t? xa m?t cách thu?n ti?n. D? dàng c?u hình và qu?n lý: H? tr? c?u hình thông minh qua P2P, giúp b?n d? dàng thi?t l?p và qu?n lý h? th?ng camera m?t cách hi?u qu?. Qu?n lý ngu?i dùng: Cho phép qu?n lý d?ng th?i d?n 128 tài kho?n k?t n?i, t?o di?u ki?n linh ho?t cho vi?c qu?n lý và truy c?p t? xa. Thi?t k? ch?t li?u kim lo?i: V?i ch?t li?u kim lo?i, d?u ghi d?m b?o tính ch?c ch?n và b?n b? trong m?i di?u ki?n môi tru?ng. Ngu?n và nhi?t d? ho?t d?ng: S? d?ng ngu?n DC12V 1.5A, và có th? ho?t d?ng trong nhi?t d? t? -10°C d?n +45°C, phù h?p cho nhi?u di?u ki?n môi tru?ng khác nhau.
Nhìn chung d?u ghi DHI-NVR1104HS-S3-H là m?t gi?i pháp d?u ghi hình linh ho?t và ti?n ích cho h? th?ng camera IP, v?i nhi?u tính nang và thông s? k? thu?t giúp b?n d? dàng qu?n lý và giám sát t? xa các khu v?c khác nhau.

Thông S? K? Thu?t Ð?u Ghi DHI-NVR1104HS-S3-H

• Ð?u ghi hình 4 kênh camera IP.
• Chu?n nén hình ?nh H.265+/H.264 v?i hai lu?ng d? li?u.
• H? tr? hi?n th? 1CH 8M ho?c 4CH 1080P.
• Bang thông d?u vào max 80Mpb.
• H? tr? lên d?n camera 8MP.
• H? tr? k?t n?i nhi?u thuong hi?u camera v?i chu?n tuong thích Onvif 2.4
• H? tr? 1 ? c?ng 8TB.
• 2 usd 2.0, 1 c?ng RJ4(10/100M), 1 c?ng audio vào ra h? tr? dàm tho?i 2 chi?u.
• H? tr? di?u khi?n quay quét thông minh v?i giao th?c dahua, h? tr? xem l?i và tr?c ti?p qua m?ng máy tính, thi?t b? di d?ng
• H? tr? c?u hình thông minh qua P2P.
• Qu?n lý d?ng th?i 128 tài kho?n k?t n?i.
• Ch?t li?u kim lo?i.
• Ngu?n : DC12V 1.5A
• Nhi?t d? ho?t d?ng : -10°C ~ +45°C.

B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?

Thêm m?t vài thông s? camera khác tham kh?o

B? 4 Camera DS-2CD1323G0-IU Có Mic Ghi Âm 7,300,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm H?ng Ngo?i 30m IP thi công g?n
B? 4 Camera c?a hàng ch?t lu?ng 5,800,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm H?ng Ngo?i 30m IP Giá t?t
B? Kit Camera NK44W0H Hikvision 7,860,000 VNÐ Ch?c Nang Chính Ch?t Lu?ng Hình 4.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 2k Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Ch?t Lu?ng hình ?nh ban dêm H?ng Ngo?i 10m ?ng d?ng IP Wifi Chuyên dùng cho h? th?ng l?n Chi phí phù h?p
B? 4 Camera Full Color Hikvision Giá R? 5,400,000 VNÐ V?i Ch?c Nang Trang b? công ngh? AHD CVI TVI BCS d? dàng thi công v?i Trang b? ICR ch?c nang lo?i b? h?ng ngo?i Xem ban dêm H?ng Ngo?i 20m
B? 4 Camera DS-2CE56F1T-ITP Chu?n 3.0MP 5,400,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 3.0 MP Ð? Phân gi?i Ultra 2k lite Ðu?c ch?n nhi?u cho công trình giá r? Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm H?ng Ngo?i 20m Gi?i pháp giá r? cho camera ban dêm Ðu?c trang b? công ngh? AHD CVI TVI BCS ti?t ki?m chi phí Chi?t Kh?u Cao Bao Công L?p
B? 4 Camera DS-2CD1323G0E-I IP POE 6,300,000 VNÐ ch?t lu?ng sáng d?p FULL HD 1080P 2.0 MP d? phân gi?i khuyên dùng khi xem trên di?n tho?i Hikvision s?n ph?m thi?t k? nh? g?n tinh t? phù h?p v?i van phòng gia dình Xem ban dêm H?ng Ngo?i 20m
B? 4 Camera Full Color DS-2CE70DF0T-MF 5,400,000 VNÐ Ch?c Nang Chính Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí Hikvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm H?ng Ngo?i 20m AHD CVI TVI BCS HD Analog Giá t?t
B? 4 Camera Full Color KX-CF2203L 5,949,000 VNÐ Ch?c Nang Chính Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí KBvision công ngh? luôn du?c ?ng d?ng trong t?ng s?n ph?m c?a mình Xem ban dêm Full Color 40m AHD CVI TVI BCS HD Analog

 

Tr?n b? camera quan sát s?c nét g?m có nh?ng thi?t b? sau dây

- 04 camera giám sát siêu ch?t lu?ng DH-IPC-HDW2441T-S
- 01 Ð?u thu hình ?nh camera DHI-NVR1104HS-S3-H
- 1 ? c?ng chính hãng 500GB luu tr? hình hình  t? 6-7 ngày.

? Ðon giá có th? phát sinh thêm  n?u có :

- Giá dây di?n ngu?n 6.000/mét tín theo s? mét thi công th?c t?.
- Giá dây tín hi?u 6.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.
- Thi công trong ?ng ru?t gà 10.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.
- Thi công trong n?p 15.000/ mét tính theo s? lu?ng thi công th?c t?.
- Thi?t b? b?o hành 24 tháng d?u ghi hình, camera quan sát.

Nâng C?p Ð?u Ghi Hình Theo S? Lu?ng Camera

B?n dang m? r?ng di?n tích ngôi nhà c?a hàng, van phòng, nhà xu?ng r?ng hon mà dang có nhu c?u l?p thêm camera thì nâng c?p lên d?u ghi 8 kênh nhé bù thêm 800.000 (VNÐ)

Thi?t b? luu tr? quá ít so v?i nhu c?u c?a b?n, hãy nâng c?p ngay dung lu?ng c?a b?n

-Nâng c?p ? c?ng t? 500GB lên 1000GB (luu 10-15 ngày) khách hàng bù thêm 400.000(VNÐ)
-Nâng c?p ? c?ng t? 500GB lên 2000GB (luu 28-30 ngày) khách hàng bù thêm 1.500.000(VNÐ)
CAM K?T D?CH V? UY TÍN KHI L?P TR?N GÓI
? Tu v?n dúng s?n ph?m dúng ch?c nang khách hàng c?n.
? D?ch v? l?p d?t nhanh ch?ng theo ti?ng d? c?a khách hàng.
? H? tr? b?o trì su?t d?i c?a s?n ph?m sau khi h?t b?o hành chính hãng 24 tháng.
? B?o m?t tuy?t d?i m?t kh?u hu?ng d?n d?i m?t kh?u sau khi l?p h? th?ng camera

? L?i ích mà h? th?ng camera IP mang l?i cho gia dình.

?? H? th?ng camera giúp giám sát các khu v?c trong nhà và xung quanh, t? c?a ra vào, sân vu?n, d?n các phòng chính nhu phòng khách, phòng ng?. Ði?u này giúp b?n có th? theo dõi m?i ho?t d?ng và s? ki?n dáng chú ý trong gia dình, d?ng th?i tang cu?ng an ninh và phòng tránh các tình hu?ng không mong mu?n nhu tr?m c?p ho?c xâm nh?p.
H? th?ng camera có th? giúp phát hi?n s?m các s? c? nhu h?a ho?n, rò r? nu?c, ho?c các tình hu?ng kh?n c?p khác. Vi?c này giúp b?n có th? ph?n ?ng k?p th?i và ngan ch?n các v?n d? tru?c khi chúng tr? nên nghiêm tr?ng hon. H? th?ng camera k?t h?p v?i công ngh? m?ng cho phép b?n theo dõi và ki?m soát t? xa qua thi?t b? di d?ng ho?c máy tính.

??? Nh?ng v? trí trong gia dình nên l?p d?t camera quan sát d? b?o d?m an ninh.

♥? Du?i dây là m?t s? v? trí và nh?ng thành viên nên du?c uu tiên l?p d?t camera quan sát:
+C?a ra vào chính
+Sân vu?n và l?i vào nhà
+Phòng khách và phòng ng? chính
+Phòng tr? em:
+Phòng làm vi?c ho?c phòng kho
Nh?ng thành viên nào trong gia dình cung có th? du?c uu tiên d? l?p d?t camera quan sát, nhung di?u quan tr?ng là ph?i tôn tr?ng s? riêng tu và s? d?ng ý c?a m?i ngu?i tru?c khi ti?n hành l?p d?t.

?? Nh?ng thông s? n?i b?t c?a B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?

??? M?t trong nh?ng di?m n?i b?t nh?t c?a h? th?ng camera IP gia dình là d? phân gi?i 2k cho ra hình ?nh trong tr?o, s?c nét. Tích h?p s?n mic giúp tr?i nghi?m s? d?ng h? th?ng camera c?a b?n không ch? d?ng l?i ? hình ?nh mà còn kèm theo dó là âm thanh. V?i kh? nang ch?ng nu?c chu?n IP67 nên b?n s? không c?n ph?i lo l?ng v? hoi nu?c, mua gió hay b?i b?n s? ?nh hu?ng d?n camera.


B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?

Hình  Camera  th?c t?  Ch?t Lu?ng Hình  4.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 2k  c?a b? B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R? s? d?ng mã DH-IPC-HDW2441T-S
Hình ?nh tham kh?o v?i ch?t lu?ng Ch?t Lu?ng Hình 4.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 2k v?i công nghê m?i c?a B? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

Hãy ghé tham Công ty An Thành Phát n?u b?n dang c?n mua Nguyên b? Camera IP Gia Ðình S?c Nét Giá R?. Chúng tôi cam k?t cung c?p d?ch v? nhanh chóng và nhi?t tình d? ??tin tu?ng b?n hài lòng.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Camera Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: LIÊN HỆ

Camera IP POE DS-2CD2387G2P-LSU/SL là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát chất lượng cao. Với độ phân giải lên đến 8.0 megapixel, camera này cho phép quan...

Camera Hikvision DS-2CD2086G2-IU
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: LIÊN HỆ

Camera IP POE DS-2CD2086G2-IU chất lượng 8.0 megapixel mang lại hình ảnh sắc nét, giám sát chi tiết nhỏ và xem được ban đêm với hồng ngoại 40m. Sử dụng trong...

Camera Hikvision DS-2CD1T67G2H-LIUF
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 3,480,000 VNĐ

Thiết bị Camera IP POE DS-2CD1T67G2H-LIUF là sự lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống giám sát chất lượng cao. Với khả năng hiển thị hình ảnh Ultra 4K Lite sắc nét,...

Camera Hikvision DS-2CD2026G2-IU (C)
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: LIÊN HỆ

Camera IP POE sắc nét DS-2CD2026G2-IU (C) với độ phân giải lên đến 2.0 megapixel mang lại chất lượng hình ảnh đỉnh cao. Thiết bị này có khả năng quan sát ban...


Bộ Camera Wifi Gia Đình Siêu Sắc Nét
Giá: 11,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,544,800 VNĐ

Camera DH-T4A-PV sở hữu độ phân giải lên đến 4.0 MP cho ra hình ảnh rõ nét, chi tiết. Bên cạnh đó thiết kế nhỏ gọn tinh tế của bộ camera giúp bạn dễ dàng lắp đặt camera mà không làm ảnh hưởng đến...

Camera Wifi Văn Phòng Siêu Sắc Nét
Giá: 6,200,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 4,536,000 VNĐ

Camera DH-H4C với khả năng quay phim và chụp hình đến 4.0 MP, hình ảnh được truyền đến màn hình vô cùng sắc nét và chân thực. Tích hợp sẵn nhiều tính năng tiên tiến trên camera như: quay xoay 360 độ,...

Trọn Bộ Camera Wifi Cửa Hàng Sắc Nét
Giá: 7,000,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 5,080,000 VNĐ

Trọn Bộ Camera DH-H4AE của thương hiệu Dahua được người Việt ưa chuộng hàng đầu với sự Trang bị Tích hợp khả năng Thu Âm Và Loa. Một ưu điểm của sản phẩm là Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp cùng hình ảnh...

Bộ Camera IP Kho Xưởng Sắc Nét Chống Trộm
Giá: 14,960,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,492,800 VNĐ

Camera DH-IPC-HFW2449M-AS-LED-B với chất lượng hình ảnh lên đến 4.0 MP cung cấp hình ảnh sắc nét, chi tiết và chân thực. Gói Camera IP Dahua này có khả năng kết nối và xem trực tiếp trên điện thoại...

Giá Thị Trường: 15,440,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 9,819,200 VNĐ

Dahua là hãng camera chính hãng với nhiều mẫu mã phong phú, chiết khấu cao và cạnh tranh tốt. Độ phân giải 2.0 MP full HD 1080 cho ra hình ảnh rõ nét và sắc nét, ngoài ra thiết kế nhỏ gọn giúp bộ camera này phù hợp lắp đặt cho gia đình. Đặc biệt...

Giá Thị Trường: 9,360,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 6,684,800 VNĐ

Camera Dahua DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 là một mẫu sản phẩm uy tín, sắc nét trong bộ camera IP sắc nét văn phòng. Với chất liệu kim loại + nhựa, chuẩn chống nước IP 67, đèn trợ sáng cho ra ánh sáng ban đêm có màu....bảo đảm chất lượng hình ảnh cũng như...

Giá Thị Trường: 6,080,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,454,400 VNĐ

Dahua là một thương hiệu camera hàng đầu với chiết khấu cao, sản phẩm chất lượng, mẫu mã phong phú và thêm màu sắc sáng đẹp. Bộ Camera IP Nhà Xưởng Giá Rẻ của Dahua mang đến sự an tâm cho người sử dụng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt đảm bảo sự hài...

Giá Thị Trường: 13,920,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 9,285,600 VNĐ

Camera DH-IPC-HDW2441T-S với độ phân giải 2k kèm theo micro thu âm tiên tiến giúp quan sát và ghi lại mọi sự kiện một cách chi tiết và rõ ràng. Bộ sản phẩm đầu ghi DHI-NVR1104HS-S3-H và camera DH-IPC-HDW2441T-S là lựa chọn hàng đầu để lắp cho gia...