Bộ Camera IP Sắc Nét Văn Phòng

Giá : 9,360,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 6,684,800 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Dahua
“ Camera Dahua DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 là một mẫu sản phẩm uy tín, sắc nét trong bộ camera IP sắc nét văn phòng. Với chất liệu kim loại + nhựa, chuẩn chống nước IP 67, đèn trợ sáng cho ra ánh sáng ban đêm có màu....bảo đảm chất lượng hình ảnh cũng như độ hoạt động ổn định của bộ sản phẩm camera được lắp đặt cho văn phòng. Có thể nói bộ sản phẩm đầu ghi DHI-NVR1104HS-S3-H và camera DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 của Dahua là gói sản phẩm đáng tin cậy hàng đầu để giữ cho nhân viêm, tài sản của bạn được bảo vệ an toàn. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW1239T1 LED S5
Camera DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW1239T1 LED S5 Thông Tin
Model DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW1239T1 LED S5
👍🏻 Độ Nét FULL HD 1080P
Công Nghệ IP POE
Chức Năng Công Nghệ AI
Hình Ban Đêm Full Color 20m
Thiết Kế Dome Kim loại
Hãng Sản Xuất Camera Dahua
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u B? Camera IP S?c Nét Van Phòng

B? Camera IP S?c Nét Van Phòng Dahua là l?a ch?n hoàn h?o cho vi?c giám sát và b?o v? công trình van phòng, dân d?ng. Ðu?c s?n xu?t b?i thuong hi?u uy tín v?i ch?t lu?ng cao, b? s?n ph?m này có nhi?u m?u mã d? l?a ch?n.
V?i d? phân gi?i FULL HD 1080P và c?m bi?n hình ?nh 2.0 megapixel, Camera IP c?a Dahua cho ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét, chi ti?t và màu s?c s?ng d?ng. Công ngh? m?i du?c hãng ?ng d?ng vào t?ng chi ti?t B?n s? du?c qu?n lý vi?c giám sát tr? nên d? dàng và hi?u qu? hon.

Bên c?nh dó, An Thành Phát còn cam k?t cung c?p s?n ph?m ch?t lu?ng cao v?i th?i gian b?o hành lên d?n 24 tháng, giúp khách hàng yên tâm v? ch?t lu?ng và d?ch v? h?u mãi sau khi mua hàng.
V?i d?i ngu nhân viên chuyên nghi?p, giàu kinh nghi?m, An Thành Phát s?n sàng tu v?n, h? tr? khách hàng m?i lúc và m?i noi. Ð?n v?i An Thành Phát, b?n s? du?c ph?c v? t?n tình, chuyên nghi?p v?i ch? d? uu dãi tru?c - sau khi l?p d?t.

 

B? Camera IP S?c Nét Van Phòng

Nh?ng Gói Camera Quan Sát Ph? Bi?n Có Th? Tham Kh?o

B? Camera IP C?a Hàng S?c Nét Giá R?

6,684,800 VNÐ

Camera DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 du?c phát tri?n t? Dahua, m?t trong nh?ng thuong hi?u hàng d?u trong linh v?c camera an ninh. B? s?n ph?m Camera IP C?a Hàng S?c Nét Giá R? v?i nh?ng s?n ph?m ch?t lu?ng nhu: camera DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 v?i d? phân gi?i full HD 1080 s?c nét kèm theo dèn tr? sáng

L?p Camera Giám Sát Khu Công Nghi?p Tr?n B?

13,800,000 VNÐ

L?p camera giám sát khu công nghi?p DH-IPC-HFW2249T-AS-IL tr?n b?, chính hãng Dahua v?i d? phân gi?i hình ?nh vô cùng s?c nét và trang b? công ngh? ánh sáng kép cho phép camera quan sát ban dêm m?t cách thông minh, k?t h?p cùng v?i dó là các công ngh? AL phát hi?n ngu?i và phuong ti?n d? dàng

L?p Camera Quan Sát Bãi Gi? Xe Tr?n B?

13,400,000 VNÐ

Tr?n B? Camera Quan Sát Bãi Gi? Xe DH-IPC-HFW2241S-S v?i d? phân gi?i cao 2MP s?c nét, h? tr? h?ng ngo?i thông minh ban dêm kho?ng cách giám sát xa 30m, trang b? các tính nang hi?n d?i phát hi?n thông minh, phân bi?t ngu?i, phuong ti?n, SMD PlUS

L?p Camera Khu Ph? Giá R? Tr?n B?

12,000,000 VNÐ

N?u b?n dang tìm ki?m m?t gi?i pháp an ninh t?t nh?t cho khu ph? c?a mình thì l?p camera khu ph? tr?n b? DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 này s? là s? l?a ch?n hoàn h?o dành cho b?n. V?i ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét, chân th?c, có kh? nang ghi l?i hình ?nh ban dêm có màu s?c rõ ràng và trang b? các tính

Camera DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 L?p Ð?t Cho Van Phòng

Camera PoE Dahua DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 là m?t trong nh?ng s?n ph?m camera trang b? công ngh? ICR d?c bi?t, giúp l?c tia h?ng ngo?i d? c?i thi?n ch?t lu?ng hình ?nh. Ðu?c s?n xu?t b?i Dahua, m?t trong nh?ng công ty hàng d?u trong linh v?c camera giám sát, s?n ph?m này luôn du?c ?ng d?ng công ngh? tiên ti?n d? dáp ?ng nhu c?u c?a ngu?i dùng.
V?i giá c? h?p lý, camera PoE Dahua DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 là l?a ch?n phù h?p cho vi?c s? d?ng trong van phòng, noi c?n s? s?c nét và ch?t lu?ng hình ?nh cao. Ðu?c trang b? công ngh? ICR giúp l?c tia h?ng ngo?i, s?n ph?m này cho phép quan sát trong di?u ki?n ánh sáng y?u mà v?n cho ra hình ?nh rõ nét và ch?t lu?ng.
N?u b?n dang tìm ki?m m?t b? camera IP s?c nét cho van phòng, camera PoE Dahua DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 có th? là m?t l?a ch?n dáng xem xét. V?i công ngh? và ch?t lu?ng s?n ph?m t? Dahua, b?n s? có m?t h? th?ng camera an ninh dáng tin c?y và hi?u qu?.
Thông S? K? Thu?t Camera DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5

• 2MP Full-color Eyeball Network Camera
• Ð? phân gi?i 2 Megapixel c?m bi?n CMOS kích thu?c 1/2.7”
• Chu?n nén H265+, 25/30fps@1080P
• Ð? nh?y sáng t?i thi?u 0.005Lux@F1.6
• Ch? d? ngày dêm (ICR), Ch?ng ngu?c sáng DWDR, t? d?ng cân b?ng tr?ng (AWB), t? d?ng bù tín hi?u ?nh (AGC), ch?ng ngu?c sáng(BLC), ch?ng nhi?u (3D-DNR).
• Kho?ng cách dèn Led tr? sáng 15m
• ?ng kính c? d?nh 3.6mm.
• H? tr? tên mi?n mi?n phí smartddns.tv và P2P
• Chu?n tuong thích Onvif 2.4.
• Chu?n ch?ng nu?c IP67
• Ði?n áp DC12V ho?c PoE (802.3af), công su?t <6W
• Nhi?t d? ho?t d?ng : -40° C ~ +60° C.
• Ch?t li?u kim lo?i
+ nh?a
B? Camera IP S?c Nét Van Phòng

Ð?u Ghi Dahua DHI-NVR1104HS-S3-H Chính Hãng

DHI-NVR1104HS-S3-H là m?t d?u ghi hình camera IP v?i tính nang và hi?u su?t vu?t tr?i, thi?t k? d? dáp ?ng nhu c?u an ninh và giám sát c?a b?n m?t cách hi?u qu? và linh ho?t. Du?i dây là m?t s? di?m n?i b?t c?a s?n ph?m này:
Ð?u ghi hình 4 kênh camera IP, cho phép b?n giám sát nhi?u khu v?c m?t cách d?ng th?i và hi?u qu?. Chu?n nén hình ?nh H.265+/H.264 giúp t?i uu hóa vi?c luu tr? d? li?u mà v?n d?m b?o ch?t lu?ng hình ?nh. H? tr? hi?n th? 1 kênh 8M ho?c 4 kênh 1080P, cung c?p s? linh ho?t trong vi?c xem l?i và giám sát. H? tr? k?t n?i nhi?u thuong hi?u camera v?i chu?n tuong thích Onvif 2.4, giúp tích h?p d? dàng vào h? th?ng hi?n có c?a b?n.
Ð?u ghi h? tr? lên d?n camera 8MP, mang l?i hình ?nh ch?t lu?ng cao và chi ti?t. H? tr? di?u khi?n quay quét thông minh v?i giao th?c Dahua, cho phép b?n ki?m soát và di?u ch?nh hu?ng quay c?a camera m?t cách linh ho?t và ti?n l?i. H? tr? xem l?i và tr?c ti?p qua m?ng máy tính, thi?t b? di d?ng, mang l?i s? linh ho?t và ti?n ích trong vi?c giám sát t? xa. H? tr? c?u hình thông minh qua P2P, giúp d? dàng cài d?t và s? d?ng. Qu?n lý d?ng th?i 128 tài kho?n k?t n?i, d?m b?o tính b?o m?t và qu?n lý hi?u qu? cho h? th?ng c?a b?n. V?i ch?t li?u kim lo?i, d?u ghi này d?m b?o s? b?n b? và ?n d?nh trong m?i di?u ki?n.
Ngu?n: DC12V 1.5A, d?m b?o ngu?n cung c?p ?n d?nh và an toàn. Nhi?t d? ho?t d?ng: -10°C ~ +45°C, phù h?p v?i nhi?u di?u ki?n môi tru?ng khác nhau. V?i nh?ng tính nang và hi?u su?t ?n tu?ng, DHI-NVR1104HS-S3-H là l?a ch?n hoàn h?o cho vi?c xây d?ng h? th?ng giám sát an ninh dáng tin c?y và linh ho?t.

Thông S? K? Thu?t Ð?u Ghi DHI-NVR1104HS-S3-H

• Ð?u ghi hình 4 kênh camera IP.
• Chu?n nén hình ?nh H.265+/H.264 v?i hai lu?ng d? li?u.
• H? tr? hi?n th? 1CH 8M ho?c 4CH 1080P.
• Bang thông d?u vào max 80Mpb.
• H? tr? lên d?n camera 8MP.
• H? tr? k?t n?i nhi?u thuong hi?u camera v?i chu?n tuong thích Onvif 2.4
• H? tr? 1 ? c?ng 8TB.
• 2 usd 2.0, 1 c?ng RJ4(10/100M), 1 c?ng audio vào ra h? tr? dàm tho?i 2 chi?u.
• H? tr? di?u khi?n quay quét thông minh v?i giao th?c dahua, h? tr? xem l?i và tr?c ti?p qua m?ng máy tính, thi?t b? di d?ng
• H? tr? c?u hình thông minh qua P2P.
• Qu?n lý d?ng th?i 128 tài kho?n k?t n?i.
• Ch?t li?u kim lo?i.
• Ngu?n : DC12V 1.5A
• Nhi?t d? ho?t d?ng : -10°C ~ +45°C.
B? Camera IP S?c Nét Van Phòng

?? Báo Giá Chi Phí Nâng C?p H? Th?ng B? Camera IP S?c Nét Van Phòng

Khách hàng có th? tham kh?o ? c?ng luu tr? cao hon :
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 10 - 14 ngày, bù thêm 400.000d
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 27 - 30 ngày, bù thêm 1.500.000d
Ð?i d?u ghi 4 c?ng camera lên d?u ghi hình 8 c?ng, bù thêm 1.000.000d
Ngoài ra b?n còn có th? nâng c?p lên nhi?u hon th? n?a và d? chi ti?t hon hãy g?i cho An Thành Phát qua s? Hotline 0938.112.399, chúng tôi s? h? tr? tu v?n cho b?n nhé!
 
?? Khi Mua Hàng T?i An Thành Phát:
=>>> Ðu?c tu v?n s? lu?ng và lo?i camera phù h?p v?i v? trí và nhu c?u l?p d?t c?a Quý khách hàng.
=>>> Báo giá c? th? và cam k?t giá r? nh?t th? tru?ng.
=>>> Bán hàng d?t uy tín lên hàng d?u nói không v?i hàng kém ch?t lu?ng 
=>>> Nhân viên k? thu?t hu?ng d?n t?n tình cho Quý khách hàng s? d?ng camera trên tivi, di?n tho?i, Ipad, máy tính bàn và laptop. Hu?ng d?n cách d?i m?t kh?u d? b?o m?t thông tin tuy?t d?i cho Ngôi Nhà c?a B?n.
?? Cam k?t: H? th?ng l?p d?t chính hãng, b?o hành nhanh chóng.

L?p d?t h? th?ng B? Camera IP S?c Nét Van Phòng có nh?ng thi?t b? sau

- 04 camera giám sát siêu nét DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5
- 01 Ð?u ghi hình chuyên d?ng cho camera DHI-NVR1104HS-S3-H
- 1 ? c?ng 500GB luu tr? d? li?u hình ?nh(luu tr? 5-8 ngày)

? Ðon giá có th? phát sinh thêm  n?u có :

- Chi phí dây di?n c?p ngu?n 220V là 6000d/m
- Chi phí dây tín hi?u camera 6000d/1m
- V?t tu ?ng n?p và chi phí thi công trong n?p 15.000/ mét (tính theo th?c t?)
- H?p box b?o v? ngu?n camera, giúp làm th?m m? cho ngôi nhà c?a b?n 25K/cái (tính theo th?c t?)
- V?t tu ru?t gà và chi phí thi công trong ?ng ru?t gà 10.000/mét (tính theo th?c t?)
- V?t tu ?ng c?ng và chi phí thi công trong ?ng c?ng 20.000d/mét (tính theo th?c t?)
- Thi công trong ?ng ru?t gà 10.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.
- Thi công trong n?p 15.000/ mét tính theo s? lu?ng thi công th?c t?.
- Thi?t b? b?o hành 24 tháng d?u ghi hình, camera quan sát.

Tham Kh?o Thêm Nh?ng Gói L?p Ð?t Camera Ph? Bi?n

L?p Camera Giám Sát Dây Chuy?n S?n Xu?t 6,800,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
L?p Camera Nhà Xu?ng Siêu Nét 9,500,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình
L?p Camera C?a Hàng S?t Nét 6,600,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 5.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 4k lite ti?t ki?m bang thông và chi phí v?i hình ?nh d?p
L?p Camera Van Phòng Ch?ng Tr?m 7,500,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 5.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 4k lite ti?t ki?m bang thông và chi phí v?i hình ?nh d?p
L?p Camera Xu?ng S?n Xu?t Giá R? Tr?n B? 6,800,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 2.0 MP FULL HD 1080P S?c nét ti?t ki?m chi phí
L?p Camera C?a Hàng Giá R? Tr?n B? 8,400,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 5.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 4k lite ti?t ki?m bang thông và chi phí v?i hình ?nh d?p
L?p Camera Kho Xu?ng Giá R? Full Color Tr?n B? 9,200,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 5.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 4k lite ti?t ki?m bang thông và chi phí v?i hình ?nh d?p
L?p Camera An Ninh Ðu?ng Ph? Tr?n B? 7,500,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 5.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 4k lite ti?t ki?m bang thông và chi phí v?i hình ?nh d?p
L?p Camera Tru?ng H?c Giá R? Tr?n B? 6,800,000 VNÐ Ch?t Lu?ng Hình 5.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 4k lite ti?t ki?m bang thông và chi phí v?i hình ?nh d?p

 


 Camera  Dùng B? B? Camera IP S?c Nét Van Phòng

 

?? B? Camera IP S?c Nét Van Phòng có bao nhiêu camera trong b? s?n ph?m này?

??‍??‍??‍?? B? Camera IP S?c Nét Van Phòng g?m 4 s?n ph?m camera DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 s? giúp b?n có cái nhìn bao quát van phòng c?a b?n.

?? Lo?i nào c?a camera du?c s? d?ng trong B? Camera IP S?c Nét Van Phòng d? d?m b?o ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét?

?? DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 là m?u camera du?c s? d?ng trong b? camera này, v?i ch?t lu?ng hình ?nh full HD 1080, dèn tr? sáng tích h?p s?n trên camera giúp cho vi?c giám sát c?a b?n s? không b? ?nh hu?ng b?i y?u t? môi tru?ng, th?i ti?t.

?? H? th?ng gì du?c h? tr? d? qu?n lý và giám sát B? Camera IP S?c Nét Van Phòng t? xa?

?? V?i tính nang cloud - tên mi?n có s?n trong d?u ghi camera b?n có th? d? dàng qu?n lý h? th?ng camera t? xa b?ng di?n tho?i ho?c máy tính d? dàng. Kèm theo dó là ? c?ng di kèm trong gói l?p d?t s? giúp b?n luu l?i m?i d? li?u dã x?y ra du?c camera luu l?i.

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

Chúng tôi r?t hân h?nh gi?i thi?u d?ch v? Tr?n gói B? Camera IP S?c Nét Van Phòng Dahua, dáp ?ng nhu c?u an ninh t?i van phòng c?a b?n. V?i ch?t lu?ng t?t, s?n ph?m này không ch? giúp b?n qu?n lý hi?u qu? mà còn b?o v? tài s?n c?a doanh nghi?p. V?i s? tu v?n chuyên nghi?p và h? tr? k? thu?t ch?t lu?ng, Camera An Thành Phát t? tin là d?a ch? dáng tin c?y nh?t t?i TP.HCM. Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi d? du?c tu v?n chi ti?t và gi?i dáp m?i th?c m?c.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

 

Thông Tin:

Camera WiFi IPC-F42FP-D Full Color 4MP
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: 2,950,000 VNĐ

IPC-F42FP-D là camera có độ phân giải 4.0MP chuyên dụng lắp đặt ngoài trời, với nhiều tính năng nổi bật như chống ngược sáng, Full Color cho phép camera có thể...

Camera WiFi KX-A2013WN-A Thân Ngoài Trời 2MP
Giá Khuyến Mãi: 1,548,000 VNĐ
Giá: 2,200,000 VNĐ

KX-A2013WN-A là dòng camera an ninh hiện đại, với thiết kết chuyên dùng để lắp đặt ngoài trời với chuẩn IP67. Hỗ trợ âm thanh hai chiều, giúp bạn giám sát và...

Camera IP Xoay 360 DS-2DE2C400MW-DE(F0)(S7)
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 3,290,000 VNĐ

Camera An Ninh DS-2DE2C400MW-DE(F0)(S7) là một Camera an ninh hiện đại với nhiều tính năng ưu việt. Với khả năng hiển thị màu sắc ban đêm, camera này mang lại...

Camera IP Xoay Zoom 25X DS-2DE4A225IWG-E
Giá Khuyến Mãi: 18,510,000 VNĐ
Giá: 19,550,000 VNĐ

Thông qua công nghệ tiên tiến, Thiết Bị Camera DS-2DE4A225IWG-E mang đến cho bạn hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải Full HD 1080P. Đặc biệt, với tính...


Bộ Camera Wifi Gia Đình Siêu Sắc Nét
Giá: 11,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,544,800 VNĐ

Camera DH-T4A-PV sở hữu độ phân giải lên đến 4.0 MP cho ra hình ảnh rõ nét, chi tiết. Bên cạnh đó thiết kế nhỏ gọn tinh tế của bộ camera giúp bạn dễ dàng lắp đặt camera mà không làm ảnh hưởng đến...

Camera Wifi Văn Phòng Siêu Sắc Nét
Giá: 6,200,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 4,536,000 VNĐ

Camera DH-H4C với khả năng quay phim và chụp hình đến 4.0 MP, hình ảnh được truyền đến màn hình vô cùng sắc nét và chân thực. Tích hợp sẵn nhiều tính năng tiên tiến trên camera như: quay xoay 360 độ,...

Trọn Bộ Camera Wifi Cửa Hàng Sắc Nét
Giá: 7,000,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 5,080,000 VNĐ

Trọn Bộ Camera DH-H4AE của thương hiệu Dahua được người Việt ưa chuộng hàng đầu với sự Trang bị Tích hợp khả năng Thu Âm Và Loa. Một ưu điểm của sản phẩm là Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp cùng hình ảnh...

Bộ Camera IP Kho Xưởng Sắc Nét Chống Trộm
Giá: 14,960,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,492,800 VNĐ

Camera DH-IPC-HFW2449M-AS-LED-B với chất lượng hình ảnh lên đến 4.0 MP cung cấp hình ảnh sắc nét, chi tiết và chân thực. Gói Camera IP Dahua này có khả năng kết nối và xem trực tiếp trên điện thoại...

Giá Thị Trường: 3,500,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 3,500,000 VNĐ

Thiết bị Camera CS-H8C là một sản phẩm công nghệ tiên tiến, hỗ trợ sim 4G với chức năng đàm thoại 2 chiều, đáp ứng nhu cầu an ninh hiệu quả. Với độ phân giải 3MP, 4G cùng khả năng chống ngược sáng DWDR, camera này lắp trong nhà mang lại hiệu suất...

Giá Thị Trường: 9,360,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 6,684,800 VNĐ

Camera Dahua DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 là một mẫu sản phẩm uy tín, sắc nét trong bộ camera IP sắc nét văn phòng. Với chất liệu kim loại + nhựa, chuẩn chống nước IP 67, đèn trợ sáng cho ra ánh sáng ban đêm có màu....bảo đảm chất lượng hình ảnh cũng như...

Giá Thị Trường: 9,360,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 6,684,800 VNĐ

Camera DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 được phát triển từ Dahua, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực camera an ninh. Bộ sản phẩm Camera IP Cửa Hàng Sắc Nét Giá Rẻ với những sản phẩm chất lượng như: camera DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 với độ phân...

Giá Thị Trường: 2,365,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 2,365,000 VNĐ

Thiết bị loại camera Wifi không dây KX-C21L là sự lựa chọn hoàn hảo cho hệ thống giám sát và an ninh tại nhà hoặc văn phòng. Với độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét và góc nhìn rộng, camera KX-C21L giúp bạn quan sát mọi hoạt động một cách dễ dàng....