Bộ Camera Ngoài Trời Có Màu Ban Đêm

Giá : 6,750,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 5,200,000 VNĐ
Sản Phẩm: Camera VISIONCOP
“ Thiết kế trọn bộ Bộ Camera Ngoài Trời Có Màu Ban Đêm VISIONCOP là giải pháp an ninh hoàn hảo cho ngôi nhà hay doanh nghiệp. Với công nghệ hình ảnh sắc nét 4.0 MP, sản phẩm mang đến hình ảnh chất lượng cao, rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. VISIONCOP luôn ứng dụng công nghệ tiên tiến vào từng sản phẩm của mình, đảm bảo sự tin cậy và hiệu quả trong giám sát. Để bảo vệ tài sản và an ninh, Bộ Camera Ngoài Trời VISIONCOP là lựa chọn hàng đầu. ”
Lắp Camera Trọn Bộ VS NVR5109PS4K S1 VSC IPC0640R PSL
Camera VS NVR5109PS4K S1 VSC IPC0640R PSL Thông Tin
Model VS NVR5109PS4K S1 VSC IPC0640R PSL
👍🏻 Độ Nét Ultra 2k
Công Nghệ IP POE
Chức Năng Thu Âm
Hình Ban Đêm Full Color 20m
Thiết Kế Thân Plastic
Hãng Sản Xuất Camera VISIONCOP
Ngày Update : 06/03/2024

Gi?i Thi?u B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm


Thi?t k? tr?n b? b? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm VISIONCOP không ch? mang l?i kh? nang quan sát t?t vào ban dêm mà còn tích h?p nhi?u tính nang hi?n d?i khác d? tin tu?ng ch?t lu?ng hình ?nh và âm thanh.
?? 1: Tính nang Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm: Camera này du?c thi?t k? d?c bi?t d? có kh? nang quan sát vào ban dêm mà v?n gi? du?c hình ?nh màu s?c rõ ràng.
?? 2: Kh? Nang Tích H?p Thu Âm Ch?t Lu?ng: Ngoài vi?c quan sát hình ?nh, b? Camera này còn có kh? nang thu âm ch?t lu?ng, giúp b?n c?nh báo và ghi l?i âm thanh xung quanh camera. 
?? 3: Trang b? Ch?ng Ngu?c Sáng DWDR 120db: Tính nang DWDR (Digital Wide Dynamic Range) 120db giúp camera thích ?ng t?t v?i môi tru?ng có s? chênh l?ch l?n v? ánh sáng, giúp tránh du?c hi?n tu?ng m?t chi ti?t ho?c quá sáng/quá t?i trong hình ?nh. V?i tính nang này, b?n có th? th?y rõ và chi ti?t hon ngay c? khi b? chi?u sáng m?nh ho?c ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p.
Nh? vào s? k?t h?p c?a các tính nang trên, b? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm VISIONCOP không ch? mang l?i kh? nang quan sát t?t mà còn ?n hon ch?t lu?ng hình ?nh và âm thanh t?i uu, t? dó cung c?p s? an ninh và giám sát hi?u qu? cho khu v?c du?c l?p d?t.

B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm

B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm T?i An Thành Phát

B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm là gi?i pháp giám sát an ninh hi?u qu? và ti?n l?i cho công trình. Dòng camera nh? g?n th?m m? v?i thi?t k? Thân Plastic, giúp hài hòa v?i môi tru?ng xung quanh mà v?n tin tu?ng ch?t lu?ng hình ?nh.
V?i m?c giá c?nh tranh, Combo B? Camera này s? h?u kh? nang giám sát ban dêm Full Color trong kho?ng cách lên d?n 20m, ch?c ch?n không b? sót b?t k? chi ti?t nào vào ban dêm. Ð?c di?m ch?t lu?ng hon v?i công ngh? hi?n d?i, hình ?nh du?c truy?n t?i v?i d? nét cao, màu s?c s?ng d?ng, giúp vi?c giám sát tr? nên d? dàng và chính xác hon.
N?u b?n c?n thêm thông tin ho?c mu?n du?c tu v?n chi ti?t v? vi?c l?p d?t Tr?n B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm , hãy liên h? ngay v?i Camera An Thành Phát. Chúng tôi cam k?t mang d?n cho b?n s? hài lòng và an tâm tuy?t d?i khi s? d?ng s?n ph?m c?a chúng tôi.

 

Nh?ng M?u Camera Gíam Sát N?i B?t Có Th? Tham Kh?o

? Camera Hikvision giá r? ch?t lu?ng cao DS-2CD1027G0-LU FULL HD 1080P 2.0 megapixel Ð? nét phù h?p 2,890,000 VNÐ
Camera DS-2AE4225TI-D Giá R? Ch?t lu?ng Cao 2.0 megapixel FULL HD 1080P Thích h?p xem trên di?n tho?i 15,700,000 VNÐ
? VP-6032IP Camera V?i giá c?nh tranh VanTech 5.0 MP Ð? phân gi?i Ultra 4k lite Ti?t ki?m chi phí v?i hình ?nh 3,800,000 VNÐ
VP-6002IP Camera Giá R? VanTech 2.0 MP FULL HD 1080P Gi?i pháp ti?t ki?m phù h?p 3,600,000 VNÐ
? VP-5200A|T|C Camera Giá R? VanTech Ultra 4k lite Ch?t lu?ng cao ti?t ki?m chi phí 1,260,000 VNÐ
VP-5224A|T|C Camera VanTech Giá r? 5.0 MP L?a ch?n phù h?p v?i hình ?nh siêu sáng 1,050,000 VNÐ
Camera Giá R? VanTech VP-4390DP Ch?c Nang Cao C?p 2.0 megapixel Ðu?c bán nhi?u nh?t trong nam v?a qua 2,688,000 VNÐ
? Camera Giá R? VanTech VP-411SIP Ch?c Nang Cao C?p FULL HD 1080P 2.0 MP d? phân gi?i du?c uu tiên l?a ch?n 2,600,000 VNÐ
VP-312AHDH Camera VanTech Giá r? FULL HD 1080P 2.0 megapixel Uu di?m giá r? phù h?p chi phí 15,000,000 VNÐ
Camera VanTech giá r? ch?t lu?ng cao VP-302TVI 2.0 megapixel FULL HD 1080P xem qua di?n tho?i máy tính phù h?p 12,000,000 VNÐ

 

 

Camera HD IP VSC-IPC0640R-PSL Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm

Camera an ninh Visioncop VSC-IPC0640R-PSL là m?t thi?t b? du?c tích h?p công ngh? IP hi?n d?i, v?i l?i th? v? chi?t kh?u cao và hi?u su?t ?n d?nh. Ðu?c trang b? chip hình ?nh d? phân gi?i 4.0 MP, camera này mang l?i ch?t lu?ng hình ?nh Ultra 2k v?i d? s?c nét cao, dáp ?ng t?t cho các d? án an ninh yêu c?u ch?t lu?ng hình ?nh t?t.
V?i kh? nang d?ng b? ho?t d?ng v?i b? camera ngo?i tr?i có màu ban dêm, Visioncop VSC-IPC0640R-PSL giúp quan sát hi?u qu? c? trong ban ngày l?n ban dêm. Camera này không ch? giúp giám sát an ninh mà còn h? tr? nh?n di?n d?i tu?ng, phát hi?n s? c? nhanh chóng và chính xác.
Thi?t b? camera an ninh Visioncop VSC-IPC0640R-PSL còn tích h?p nhi?u tính nang thông minh nhu c?m bi?n chuy?n d?ng, ghi hình 24/7, k?t n?i m?ng qua IP d? theo dõi t? xa. V?i c?u trúc thi?t k? ch?c ch?n, ch?ng nu?c, ch?ng va d?p, camera Visioncop VSC-IPC0640R-PSL phù h?p s? d?ng trong môi tru?ng ngoài tr?i, tin tu?ng v?n hành ?n d?nh và b?n b?.

Thông S? K? Thu?t VSC-IPC0640R-PSL

Camera IP thân tr? 4MP chu?n nén H.265 (IP FULL COLOR)
- Ca?m biê´n hi`nh a?nh sony 1/2.8" Progressive Scan CMOS; H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Ð? phân gi?i 2572Hx1452@25 2316Hx1308V@25fps/1920x1080 v?i 25fps
- Ð? nh?y sáng 0.0002Lux
- S? d?ng ?ng kính 3.6mm Ngu?n DC12V & h? tr? POE ho?c 12VDC tính nang gi?m nhi?u s? 3D DNR, ch?ng ngu?c sáng BLC,
- H? tr? P2P, Tich H?p MIC thu âm
- Ch?c nang Starlight giúp nhìn trong bóng t?i có màu khi có s? h? ch? m?t chút ánh sáng (s?n ph?m phù h?p cho quan sát anh ninh du?ng ph?)
- H? tr? ch?c nang b?t/t?t 6 Led ánh sáng vàng cho ch?t lu?ng nhì dêm có màu rõ hon
- Ch?c Nang AI thông minh
- Ph?n m?m xem trên di?n tho?i: P6SLite
- Ph?n m?m qu?n lý t?p trung trên máy tính :VMS

B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm

 

Ð?u ghi VS-NVR5109PS4K-S1 Dùng Trong B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm


Tr?n b? l?p d?t camera Shophouse ghi âm VISIONCOP dang phát tri?n m?nh m? trên th? tru?ng Vi?t Nam v?i m?c giá c?c k? h?p d?n ch? có t?i An Thành Phát. V?i d?c tính ch?t lu?ng hình ?nh 4.0 MP, s?n ph?m này là s? l?a ch?n hoàn h?o cho các d? án yêu c?u hình ?nh s?c nét và chân th?c.
Công ngh? x? lý hình ?nh thi?u sáng và h?ng ngo?i SMD c?a b? camera này giúp cho vi?c giám sát ban dêm tr? nên d? dàng và hi?u qu? hon bao gi? h?t. Thi?t k? chuyên d?ng cho b? camera ngoài tr?i cung là di?m c?ng l?n, tin tu?ng s? b?n b? và ?n d?nh trong m?i di?u ki?n th?i ti?t.
V?i m?c giá t?t và ch?t lu?ng hàng d?u, tr?n b? camera Shophouse ghi âm VISIONCOP không ch? dáp ?ng nhu c?u giám sát an ninh mà còn mang l?i s? tho?i mái và yên tâm tuy?t d?i cho khách hàng. Hãy nhanh tay s? h?u s?n ph?m này ngay hôm nay d? t?n hu?ng nh?ng ti?n ích và s? ti?n l?i mà nó mang l?i.

Thông S? K? Thu?t VS-NVR5109PS4K-S1 

? H? tr? hi?n th? d?ng th?i VGA và HDMI; Có th? k?t n?i v?i 9 kênh camera 8MP (4K); ? Xem tru?c 1 kênh 8MP, 2 kênh 4MP, 9 hình D1; Phát l?i 1CH 5MP / 2CH 4MP / 4CH 3MP ? H? tr? lu?ng kép; h? tr? 1 công sata, H? tr? âm thanh d?u ra HDMI -4K ? H? tr? d?u ra âm thanh HDMI, d?u ra âm thanh 3.5mm, k?t n?i z?c 1.25mm v?i d?u ra âm thanh loa ? H? tr? xem tru?c và phát l?i ?nh ch?p màn hình; ? Vi?c phát l?i video du?c hi?n th? b?ng thanh th?i gian và lo?i video du?c bi?u th? b?ng màu s?c, giúp truy xu?t d? li?u video d? dàng và nhanh chóng; ? H? tr? s?a d?i hàng lo?t d?a ch? IPC d?u cu?i ? H? tr? chu?n ONVIF; ? Các video và hình ?nh du?c sao luu b?i dia có th? du?c phát l?i và yêu c?u tr?c ti?p trên máy ch?, mang l?i nhi?u ti?n l?i hon; ? Có th? di?u khi?n tr?c ti?p các thông s? ISP t?i IPC d?u cu?i; ? H? tr? nâng c?p IPC t? xa và xem thông tin IPC t? xa; ? H? tr? nhi?u ch? d? xem l?i, tua di nhanh, tua di ch?m, tua nhanh,…, t?c d? tua di tua l?i nhanh g?p 16 l?n; ? H? tr? camera H.264 / H.265; ? H? tr? ph?n m?m qu?n lý EasyWEB, EasyVMS, h? tr? ph?n m?m di?n tho?i di d?ng Android / IOS APP: P6Slite

B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm

 

Tr?n gói camera giám sát an ninh ch?t lu?ng B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm g?m nh?ng thi?t b? sau

- 04 m?t camera giá r? cao c?p hình ?nh rõ nét VSC-IPC0640R-PSL .
- 01 Ð?u thu x? lý và luu tr? hình ?nh VS-NVR5109PS4K-S1 .
- 01 ? c?ng 500GB g?n trong d?u thu giúp camera có th? luu tr? t? 6-7 ngày.


 Lo?i Camera an ninh  Dùng B? B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm

?? Ghi Chú Thi Công Theo Yêu C?u C?a Quý Khách hàng:

- Giá dây di?n ngu?n 6.000/mét tín theo s? mét thi công th?c t?.
- Giá dây tín hi?u 6.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.
- V?t tu ru?t gà và chi phí thi công trong ?ng ru?t gà 10.000/mét (tính theo th?c t?)
- V?t tu ?ng c?ng và chi phí thi công trong ?ng c?ng 20.000d/mét (tính theo th?c t?)
- V?t tu ?ng n?p và chi phí thi công trong n?p 15.000/ mét (tính theo th?c t?)
- H?p box b?o v? ngu?n camera, giúp làm th?m m? cho ngôi nhà c?a b?n 25K/cái (tính theo th?c t?
- Thi công trong ?ng ru?t gà 10.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.
- Thi công trong n?p 15.000/ mét tính theo s? lu?ng thi công th?c t?.
- Thi?t b? b?o hành 24 tháng d?u ghi hình, camera quan sát.

 

Ngoài ra Khách hàng có th? tùy ch?n nâng c?p dung Lu?ng :

Nâng c?p ? c?ng t? 500GB lên 1. 000 GB (1TB) (luu 13 ngày- 14 ngày) khách hàng bù thêm 400.000 (VNÐ)
Nâng c?p ? c?ng t? 500GB lên 2. 000 GB (2TB) (luu 28 ngày-29 ngày) khách hàng bù thêm 1.500.000 (VNÐ)
Nâng c?p t? d?u ghi 4 c?ng lên d?u ghi hình 8 kênh ( d? sau này nâng c?p thêm camera) khách hàng bù thêm 1.000.000 (VNÐ)
Luu ý :Thông s? áp d?ng cho cam 2.0 có th? thay d?i tang ho?c gi?m s? ngày tu? theo s? lu?ng cam ít hon và d? phân gi?i..


B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm
Gi?i Thi?u V? ch?t lu?ng hình ?nh c?a B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm hình ?nh ch?t lu?ng Ultra 2k Phù h?p cho công trình yêu c?u ch?t lu?ng cao Chi?t Kh?u Cao Bao Công L?p
Hình  Camera quan sát  th?c t?  ch?t lu?ng sáng d?p  4.0 megapixel Ultra 2k  Dùng cho D? Án ?nh s?nh s?c nét  c?a b? B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm s? d?ng mã VSC-IPC0640R-PSL
Nên Ch?n B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm du?c thi?t k? b?i an thành phát v?i nhi?u uu di?m nhu Giá t?t v?i Trang b? hình ?nh s?c nét d?n 4.0 megapixel

CAM K?T D?CH V? UY TÍN NH?T KHI L?P CAMERA T?I AN THÀNH PHÁT
?? Thi công nhanh g?n dúng m? thu?t theo yêu c?u c?a khách hàng t?i uu hóa khi di dây d? d?m b?o ti?t ki?m nh?t.
?? Tu v?n dúng góc quay camera d?m b?o ghi hình t?t nh?t hình ?nh ch?t lu?ng nh?t . h?n ch? góc ch?t nh?t.
?? Chi?t kh?u camera theo hãng d?ch v? b?o trì b?o hành camera uy tín . cam k?t s?n ph?m dúng thông s? k? thu?t c?a hãng.
?? V?n b?o trì h? th?ng h? tr? s? d?ng khi s?n ph?m h?t th?i h?n b?o hành chính hãng. x? lý s? c? nhanh nh?t qua ultraview ho?c hu?ng d?n t? xa.
 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

Camera An Thành Phát - d?i tác tin c?y trong linh v?c camera quan sát. V?i Combo B? Camera Ngoài Tr?i Có Màu Ban Ðêm , chúng tôi cam k?t cung c?p s?n ph?m ch?t lu?ng, h? tr? khách hàng t?n tình. V?i kinh nghi?m ho?t d?ng lâu nam, chúng tôi hi?u rõ nhu c?u và mong mu?n c?a khách hàng. Khuy?n mãi h?p d?n dang ch? dón b?n khi mua s?n ph?m t?i Camera An Thành Phát. Hãy d? chúng tôi cham sóc và b?o v? can nhà c?a b?n m?t cách t?t nh?t.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Camera Hikvision DS-2CD1323G0-IUF
Giá Khuyến Mãi: 1,850,000 VNĐ
Giá: 2,050,000 VNĐ

Camera An Ninh DS-2CD1323G0-IUF là một Camera công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực camera an ninh. Với công nghệ xử lý hình ảnh CMOS, camera này mang đến cho bạn...

Đầu Ghi IP Hikvision 8MP 32 Kênh DS-8632NXI-K8
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: liên hệ

Đầu ghi hình DS-8632NXI-K8 là một Đầu ghi vượt trội trong lĩnh vực giám sát an ninh. Với công nghệ giám sát ban đêm tiên tiến, Đầu ghi sẽ cung cấp hình ảnh rõ...

Camera Hikvision DS-2XC6244G0-L
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: liên hệ

Camera quan sát DS-2XC6244G0-L là một thiết bị hiện đại và tiên tiến trong lĩnh vực giám sát an ninh. Với độ phân giải 4K và công nghệ hình ảnh cao cấp, nó...

✔ DS-2CD2F42FWD-IWS Hikvision Công Nghệ Mới
Giá Khuyến Mãi: 3,880,000 VNĐ
Giá: 5,500,000 VNĐ

Thiết bị Camera an ninh DS-2CD2F42FWD-IWS là một lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ và giám sát không gian của bạn. Camera này có khả năng thu âm và hỗ trợ thẻ nhớ,...


Bộ Camera Ngoài Trời Có Màu Ban Đêm
Giá: 6,750,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 5,200,000 VNĐ

Thiết kế trọn bộ Bộ Camera Ngoài Trời Có Màu Ban Đêm VISIONCOP là giải pháp an ninh hoàn hảo cho ngôi nhà hay doanh nghiệp. Với công nghệ hình ảnh sắc nét 4.0 MP, sản phẩm mang đến hình ảnh chất...

Lắp Bộ Camera Shophouse Ghi Âm
Giá: 6,750,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 4,800,000 VNĐ

Gói lắp đặt camera Shophouse ghi âm VISIONCOP, thương hiệu đến từ Mỹ, mang đến hình ảnh sắc nét và chất lượng đỉnh cao. Sản phẩm được trang bị các chức năng ưu việt, bao gồm thu âm tiên tiến, giúp...

Trọn Bộ Camera Ghi Âm Cho Văn Phòng
Giá: 6,800,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 4,950,000 VNĐ

Combo Trọn Bộ Camera Ghi Âm Cho Văn Phòng VISIONCOP là giải pháp hoàn hảo cho việc giám sát và ghi âm trong môi trường văn phòng. Sản phẩm được thiết kế với công nghệ Thu Âm cao cấp, giúp ghi lại...

Bộ Camera Báo Động Cho Kho Xưởng
Giá: 6,200,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 4,800,000 VNĐ

VISIONCOP là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế trọn bộ Camera Báo Động cho Kho Xưởng. Với camera 4.0 MP, sản phẩm mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc trung thực, giúp giám sát hiệu quả. Bộ...

Giá Thị Trường: 8,600,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 6,200,000 VNĐ

Gói Lắp Camera Cho Cơ Sở Chăn Nuôi Trọn Gói VISIONCOP là một giải pháp an ninh hiện đại, mang đến sự an tâm cho việc quản lý, giám sát cơ sở chăn nuôi. Sản phẩm của thương hiệu USA, với hình ảnh sắc nét, chất lượng cao. Combo này được thiết kế thu...

Giá Thị Trường: 6,750,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 5,200,000 VNĐ

Thiết kế trọn bộ Bộ Camera Ngoài Trời Có Màu Ban Đêm VISIONCOP là giải pháp an ninh hoàn hảo cho ngôi nhà hay doanh nghiệp. Với công nghệ hình ảnh sắc nét 4.0 MP, sản phẩm mang đến hình ảnh chất lượng cao, rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng...

Giá Thị Trường: 6,750,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,800,000 VNĐ

Gói lắp đặt camera Shophouse ghi âm VISIONCOP, thương hiệu đến từ Mỹ, mang đến hình ảnh sắc nét và chất lượng đỉnh cao. Sản phẩm được trang bị các chức năng ưu việt, bao gồm thu âm tiên tiến, giúp quan sát và ghi lại mọi diễn biến một cách chi tiết....

Giá Thị Trường: 6,800,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,950,000 VNĐ

Combo Trọn Bộ Camera Ghi Âm Cho Văn Phòng VISIONCOP là giải pháp hoàn hảo cho việc giám sát và ghi âm trong môi trường văn phòng. Sản phẩm được thiết kế với công nghệ Thu Âm cao cấp, giúp ghi lại chất lượng âm thanh chân thực và rõ ràng.Combo bao...