Bộ Camera Chống Trộm Gia Đình

Giá : 15,440,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 9,819,200 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Dahua
“ Dahua là hãng camera chính hãng với nhiều mẫu mã phong phú, chiết khấu cao và cạnh tranh tốt. Độ phân giải 2.0 MP full HD 1080 cho ra hình ảnh rõ nét và sắc nét, ngoài ra thiết kế nhỏ gọn giúp bộ camera này phù hợp lắp đặt cho gia đình. Đặc biệt tính năng đèn trợ sáng full color và chức năng chống trộm Tripwire-Intrusion cung cấp khả năng giám sát an toàn và hiệu quả cho không gian của bạn, giúp bảo vệ tài sản và gia đình khỏi nguy cơ xâm nhập trái phép. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW2249T S IL
Camera DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW2249T S IL Thông Tin
Model DHI NVR1104HS S3 H DH IPC HDW2249T S IL
👍🏻 Độ Nét FULL HD 1080P
Công Nghệ IP POE
Chức Năng Công Nghệ AI
Hình Ban Đêm Full Color 30m
Thiết Kế Dome Kim loại
Hãng Sản Xuất Camera Dahua
Ngày Update : 05/04/2024

 

Gi?i Thi?u B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình

B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình là l?a ch?n lý tu?ng cho gia dình v?i d?y d? các tính nang c?n thi?t d? giám sát và b?o v? ngôi nhà c?a b?n. V?i thi?t k? d?p m?t và ch?t lu?ng hình ?nh 2.0 megapixel, các camera trong b? này mang l?i hình ?nh rõ nét và s?c nét, giúp b?n theo dõi m?i ho?t d?ng trong nhà m?t cách chi ti?t.
Ði?m n?i b?t c?a b? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình Dahua dó là kh? nang Ch?ng Ngu?c Sáng DWDR 120db, giúp c?i thi?n ch?t lu?ng hình ?nh trong môi tru?ng ánh sáng m?nh và y?u, giúp b?n không b? l? b?t k? chi ti?t quan tr?ng nào. V?i trang b? uu vi?t r?t quan tr?ng trong vi?c giám sát và b?o v? gia dình và tài s?n c?a b?n.
V?i kh? nang l?p d?t trong nhà t?t hon, b? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình Dahua không ch? mang l?i s? an tâm mà còn t?o di?m nh?n th?m m? cho không gian s?ng c?a b?n. B?n có th? yên tâm r?ng h? th?ng camera này s? giúp giám sát và b?o v? ngôi nhà c?a mình m?t cách hi?u qu? và ti?n l?i.

Camera DH-IPC-HDW2249T-S-IL  du?c phân ph?i v?i giá uu dãi t?i Công ty An Thành Phát. S? k?t h?p gi?a hi?u su?t ho?t d?ng, thi?t k? b?n b? t? kim lo?i và m?c giá ph?i chang là l?a ch?n hoàn h?o cho nhu c?u an ninh c?a gia dình.

B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình

Tham Kh?o Thêm Nh?ng Camera Khác Có Th? Dùng

B? Camera IP S?c Nét Van Phòng

6,684,800 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Công Ngh? AI
Xem Ban Ðêm:Full Color 20m

B? Camera IP C?a Hàng S?c Nét Giá R?

6,684,800 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Công Ngh? AI
Xem Ban Ðêm:Full Color 20m

B? Camera Gia Ðình Giá R?

6,984,000 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Thu Âm
Xem Ban Ðêm:H?ng Ngo?i 30m

L?p Camera Nhà Xu?ng Có Màu Ban Ðêm Tích H?p Thu Âm

7,925,600 VNÐ

Ð? Phân Gi?i: 2.0 MP
Ch?c Nang:Thu Âm
Xem Ban Ðêm:Full Color 50m

Camera DH-IPC-HDW2249T-S-IL Ch?ng Tr?m Gia Ðình

Lo?i Camera an ninh Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL là m?t s?n ph?m dáng chú ý, du?c thi?t k? d?c bi?t v?i kh? nang tiêu c? c? d?nh 3.6mm, dem l?i ch?t lu?ng hình ?nh rõ nét cho h? th?ng giám sát. V?i c?p ngu?n qua dây m?ng, vi?c cài d?t và s? d?ng camera tr? nên thu?n ti?n hon bao gi? h?t.
Ði?m dáng chú ý c?a Camera Dahua này chính là tính nang phát hi?n ngu?i thông qua công ngh? AI tiên ti?n, giúp tang cu?ng dáng k? hi?u qu? giám sát và b?o v?. V?i d? phân gi?i cao 2.0 MP, camera có kh? nang ghi hình và truy?n t?i hình ?nh rõ nét ngay c? vào ban dêm nh? công ngh? h?ng ngo?i giám sát xa lên d?n 30m.
V?i giá c? h?p lý và hi?u su?t vu?t tr?i, Camera Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL ch?c ch?n s? là l?a ch?n lý tu?ng cho vi?c nâng c?p h? th?ng giám sát an ninh gia dình ho?c doanh nghi?p c?a b?n.

Thông S? K? Thu?t DH-IPC-HDW2249T-S-IL

. Camera IP dome Full Color ánh sáng kép thông minh 2MP
. C?m bi?n CMOS kích thu?c 1/2.8”.
. Ð? phân gi?i 2MP 25/30 fps@1080P (1920 × 1080)
. Chu?n nén hình ?nh H.265+/H.264+
. Ánh sáng kép thông minh, tích h?p dèn Led ánh sáng tr?ng và dèn h?ng ngo?i.
. T?m xa h?ng ngo?i 30m , t?m xa dèn led 15m
. Có th? tùy ch?nh ch? d? T? d?ng, Full Color ho?c H?ng ngo?i ngay trên di?n tho?i
. Ch?ng ngu?c sáng WDR(120dB)
. Ch? d? Ngày Ðêm ICR, ch?ng nhi?u hình ?nh 3DNR, T? d?ng cân b?ng tr?ng AWB, T? d?ng bù sáng AGC, Ch?ng ngu?c sáng BLC.
. H? tr? ch?c nang B?o v? vành dai : Tripwire, Intrusion (có phân bi?t ngu?i, xe) và SMD
. ?ng kính c? d?nh 3.6mm
. Tích h?p mic
. H? tr? khe c?m th? nh? lên d?n 256GB
. Ði?n áp DC12V ho?c PoE (802.3af)
. Nhi?t d? ho?t d?ng : -40°C to +60°C
. Ch?t li?u kim lo?i
+ nh?a, IP67
B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình

Ð?u Ghi Dahua DHI-NVR1104HS-S3-H Chính Hãng

B? Camera IP S?c Nét Van Phòng Công Ngh? POE c?a hãng Dahua dang du?c khuy?n mãi h?p d?n, dem l?i tr?i nghi?m ch?t lu?ng hình ?nh tuy?t v?i cho ngu?i dùng. V?i d? phân gi?i 2.0 megapixel, s?n ph?m này cung c?p hình ?nh trung th?c, rõ nét ngay c? trong di?u ki?n thi?u sáng.
H?ng Ngo?i SMD và kh? nang Ch?ng Ngu?c Sáng DWDR giúp c?i thi?n kh? nang x? lý hình ?nh s?c nét m?i khi s? d?ng. Camera du?c thi?t k? l?p trong nhà v?i công ngh? CMOS, giúp tái t?o hình ?nh màu s?c trung th?c và sáng hon.
Tính nang ch?t lu?ng khác s?n ph?m còn tích h?p ch?c nang chuyên d?ng cho giám sát ban dêm v?i ánh sáng kép thông minh, tang cu?ng kh? nang quan sát vào bu?i t?i. Ngoài ra camera du?c trang b? công ngh? IP POE tiên ti?n giúp x? lý hình ?nh sáng d?p, s?c nét. V?i hàng rào ?o và ch?c nang ch?ng tr?m, dây là l?a ch?n lý tu?ng cho b? camera ch?ng tr?m gia dình, mang l?i s? an tâm và b?o v? t?i da cho ngôi nhà c?a b?n. Ð?ng b? l? co h?i s? h?u b? s?n ph?m ch?t lu?ng này t? Dahua!
Thông S? K? Thu?t Ð?u Ghi DHI-NVR1104HS-S3-H

• Ð?u ghi hình 4 kênh camera IP.
• Chu?n nén hình ?nh H.265+/H.264 v?i hai lu?ng d? li?u.
• H? tr? hi?n th? 1CH 8M ho?c 4CH 1080P.
• Bang thông d?u vào max 80Mpb.
• H? tr? lên d?n camera 8MP.
• H? tr? k?t n?i nhi?u thuong hi?u camera v?i chu?n tuong thích Onvif 2.4
• H? tr? 1 ? c?ng 8TB.
• 2 usd 2.0, 1 c?ng RJ4(10/100M), 1 c?ng audio vào ra h? tr? dàm tho?i 2 chi?u.
• H? tr? di?u khi?n quay quét thông minh v?i giao th?c dahua, h? tr? xem l?i và tr?c ti?p qua m?ng máy tính, thi?t b? di d?ng
• H? tr? c?u hình thông minh qua P2P.
• Qu?n lý d?ng th?i 128 tài kho?n k?t n?i.
• Ch?t li?u kim lo?i.
• Ngu?n : DC12V 1.5A
• Nhi?t d? ho?t d?ng : -10°C ~ +45°C.

B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình

L?p d?t h? th?ng B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình có nh?ng thi?t b? sau

- 04 camera giám sát siêu nét DH-IPC-HDW2249T-S-IL
- 01 Ð?u ghi hình chuyên d?ng cho camera DHI-NVR1104HS-S3-H
- 1 ? c?ng 500GB luu tr? d? li?u hình ?nh(luu tr? 5-8 ngày)

Ð?i v?i ? c?ng 500GB chuyên dung trong các h? th?ng giám sát th?i gian luu t? 6-7 ngày.

Ngoài ra d?i v?i khách hàng có các nhu c?u xem lâu hon cung nhu c?n các công nang d?c thù t? các ? c?ng thì có th? nâng c?p ? c?ng theo các l?a ch?n sau:
Ð?i v?i ? c?ng có dung lu?ng 500GB mu?n nâng c?p lên 1.000 GB (1TB) th?i gian luu tr? t?m 13-14 ngày thì quý khách ch? c?n bù thêm 400.000 VNÐ.
v?i các khách hàng có yêu c?u cao hon v?i ? c?ng t? 500GB nâng c?p lên ? c?ng 2.000 GB (2T) th?i gian luu tr? t?m 28-29 ngày thì d?i v?i lo?i ? c?ng dung lu?ng cao này ch? c?n bù thêm 1.500.000 VNÐ
Ð?i v?i d?u ghi d? có th? l?p thêm camera giám sát t? 4 kênh lên 8 kênh( d? phòng trù các tru?ng h?p có thêm nhu c?u l?p thêm các lo?i camera d? không c?n nâng c?p d?u ghi v? sau này thì quý khách ch? c?n bù thêm 1.000,000 VNÐ

? Tr?n B? camera quan sát có th? phát sinh thêm n?u có :

- Chi phí dây di?n c?p ngu?n 220V là 6000d/m
- Chi phí dây tín hi?u camera 6000d/1m
- H?p box b?o v? ngu?n camera, giúp làm th?m m? cho ngôi nhà c?a b?n 25K/cái (tính theo th?c t?)
- V?t tu ru?t gà và chi phí thi công trong ?ng ru?t gà 10.000/mét (tính theo th?c t?)
- V?t tu ?ng c?ng và chi phí thi công trong ?ng c?ng 17.000d/mét (tính theo th?c t?)
- V?t tu ?ng n?p và chi phí thi công trong n?p 15.000/ mét (tính theo th?c t?)
- Thi công trong ?ng ru?t gà 10.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.
- Thi công trong n?p 15.000/ mét tính theo s? lu?ng thi công th?c t?.
- Thi?t b? b?o hành 24 tháng d?u ghi hình, camera quan sát.
 
D?CH V? L?P CAMERA UY TÍN AN THÀNH PHÁT
?? Cam k?t dúng ch?t lu?ng dúng thông s? s?n ph?m theo chính hãng dúng mã s?n ph?m theo gói.
?? Chi?t kh?u cao d?ch v? b?o hành theo chính hãng torng th?i gian nhanh nh?t.
?? Hu?ng d?n s? d?ng cài d?t s? lu?ng máy tính di?n tho?i không gi?i h?ng ngay khi l?p d?t bàn giao h? th?ng.
?? Bàn giao d?y d? báo giá, phi?u b?o hành hu?ng d?n s? d?ng h? th?ng sao cho mang l?i ?n d?nh nh?t.

B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình

G?i ý Thêm vài l?a ch?n s? d?ng camera

Camera Wifi Imou IPC-F26FP 2,020,000 VNÐ 2,020,000 VNÐ
Camera Wifi Imou Ngoài Tr?i IPC-F26FEP 2,200,000 VNÐ 2,200,000 VNÐ
Camera KBvision Giá r? KX-C2003N3-B 3,300,000 VNÐ 3,300,000 VNÐ
Camera KBvision Giá r? KX-A4111N3-A 3,500,000 VNÐ 3,850,000 VNÐ
KX-A2112N3 KBvision Công Ngh? M?i 2,020,000 VNÐ 3,100,000 VNÐ
KX-A2111N3 Camera An Ninh Ch?t Lu?ng ? 2,020,000 VNÐ 3,100,000 VNÐ
 

Hình  Lo?i Camera  th?c t?  s?c nét v?i  FULL HD 1080P 2.0 MP  Gi?i pháp ti?t ki?m phù h?p  c?a b? B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình s? d?ng mã DH-IPC-HDW2249T-S-IL
V?i hình ?nh s?c nét c?a d?ch v? B? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình An Thành Phát Uy Tín Màu s?c trong sáng 2.0 MP FULL HD 1080P Ðu?c bán nhi?u nh?t trong nam v?a qua k?t h?p Tích h?p công ngh? IP POE cho x? lý hình sáng d?p du?c Thi?t k? Có khe th? nh? luu d? li?u Ch?c Nang Cao C?p

?? B? camera ch?ng tr?m gia dình có bao nhiêu camera di kèm?

?? B? camera ch?ng tr?m gia dình di kèm v?i 4 camera DH-IPC-HDW2249T-S-IL giúp cho gia dình c?a b?n du?c bao quát t?i da nh?t. 

?? Lo?i b? camera này có kh? nang quan sát ban dêm không?

?? Camera du?c tích h?p h?ng ngo?i giúp camera có kh? nang nhìn rõ hon trong môi tru?ng ánh sáng y?u ho?c hoàn toàn t?i. Khi môi tru?ng tr? nên t?i, camera s? t? d?ng chuy?n d?i sang ch? d? h?ng ngo?i d? quan sát và ghi l?i hình ?nh.Ngoài ra còn tích h?p s?n dèn ánh sáng kép tích h?p s?n trên camera giúp cho camera thu du?c hình ?nh có màu ban dêm.

?? Nh?ng v? trí quan tr?ng trong gia dình nên l?p d?t camera quan sát.

♥? L?p d?t camera quan sát trong gia dình là m?t bi?n pháp quan tr?ng d? b?o v? an ninh và an toàn cho b?n và gia dình. Du?i dây là m?t s? v? trí quan tr?ng mà b?n nên xem xét d? l?p d?t camera quan sát: C?a Ra Vào, S?nh/Phòng Khách, Hành Lan, Phòng Tr? Em.
 

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

An Thành Phát là d?a ch? dáng tin c?y nh?t t?i TP.HCM khi b?n mu?n mua b? Camera Ch?ng Tr?m Gia Ðình Dahua. V?i công ngh? nén hình H.265+ ti?t ki?m chi phí dáng k?, b? camera này mang l?i hình ?nh ch?t lu?ng cao và giám sát qua m?ng di?n tho?i d? dàng, chính hãng và du?c b?o hành 24 tháng. Hãy d?n An Thành Phát d? s? h?u s?n ph?m v?i giá t?t nh?t và d?ch v? cham sóc sau bán hàng uy tín.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

DS-2DE4A225IW-DE Camera An Ninh Sắt Nét
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: 20,800,000 VNĐ

Camera giám sát DS-2DE4A225IW-DE là sản phẩm chất lượng hàng đầu với hình ảnh rõ nét đạt độ phân giải FULL HD 1080P. Với công nghệ Starlight, camera có khả...

Camera Hikvision DS-2CD2046G2-IU
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: LIÊN HỆ

Thiết bị Camera IP POE sắc nét DS-2CD2046G2-IU chất lượng lên đến 4.0 megapixel, mang đến hình ảnh cực kỳ sắc nét. Với khả năng xem ban đêm thông qua hồng...

Camera Hikvision DS-2CD1027G2H-LIUF
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 2,490,000 VNĐ

Thiết bị Camera IP POE DS-2CD1027G2H-LIUF từ hãng chất lượng sắc nét với độ phân giải 2.0 megapixel. Camera này đáp ứng tiêu chuẩn cao, cho phép xem rõ trong...

Camera Hikvision DS-2CD2347G2-LU (C)
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: LIÊN HỆ

Thiết bị Camera IP POE DS-2CD2347G2-LU (C) đến từ thương hiệu sắc nét Hikvision, với độ phân giải lên đến 4.0 megapixel mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt vời....


Bộ Camera Wifi Gia Đình Siêu Sắc Nét
Giá: 11,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,544,800 VNĐ

Camera DH-T4A-PV sở hữu độ phân giải lên đến 4.0 MP cho ra hình ảnh rõ nét, chi tiết. Bên cạnh đó thiết kế nhỏ gọn tinh tế của bộ camera giúp bạn dễ dàng lắp đặt camera mà không làm ảnh hưởng đến...

Camera Wifi Văn Phòng Siêu Sắc Nét
Giá: 6,200,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 4,536,000 VNĐ

Camera DH-H4C với khả năng quay phim và chụp hình đến 4.0 MP, hình ảnh được truyền đến màn hình vô cùng sắc nét và chân thực. Tích hợp sẵn nhiều tính năng tiên tiến trên camera như: quay xoay 360 độ,...

Trọn Bộ Camera Wifi Cửa Hàng Sắc Nét
Giá: 7,000,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 5,080,000 VNĐ

Trọn Bộ Camera DH-H4AE của thương hiệu Dahua được người Việt ưa chuộng hàng đầu với sự Trang bị Tích hợp khả năng Thu Âm Và Loa. Một ưu điểm của sản phẩm là Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp cùng hình ảnh...

Bộ Camera IP Kho Xưởng Sắc Nét Chống Trộm
Giá: 14,960,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,492,800 VNĐ

Camera DH-IPC-HFW2449M-AS-LED-B với chất lượng hình ảnh lên đến 4.0 MP cung cấp hình ảnh sắc nét, chi tiết và chân thực. Gói Camera IP Dahua này có khả năng kết nối và xem trực tiếp trên điện thoại...

Giá Thị Trường: 15,440,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 9,819,200 VNĐ

Dahua là hãng camera chính hãng với nhiều mẫu mã phong phú, chiết khấu cao và cạnh tranh tốt. Độ phân giải 2.0 MP full HD 1080 cho ra hình ảnh rõ nét và sắc nét, ngoài ra thiết kế nhỏ gọn giúp bộ camera này phù hợp lắp đặt cho gia đình. Đặc biệt...

Giá Thị Trường: 9,360,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 6,684,800 VNĐ

Camera Dahua DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 là một mẫu sản phẩm uy tín, sắc nét trong bộ camera IP sắc nét văn phòng. Với chất liệu kim loại + nhựa, chuẩn chống nước IP 67, đèn trợ sáng cho ra ánh sáng ban đêm có màu....bảo đảm chất lượng hình ảnh cũng như...

Giá Thị Trường: Liên Hệ Giá Ưu Đãi: Liên Hệ

Thiết bị Camera an ninh thông số KX-A4111N3-A mang đến góc nhìn rộng hơn với kích thước cảm biến hình ảnh 1/2.7. Với công nghệ DWDR 120db chống ngược sáng, camera này lý tưởng cho giám sát ban đêm với tầm quan sát hồng ngoại đến 30m. Thiết kế mỹ...

Giá Thị Trường: 2,480,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 2,480,000 VNĐ

Thiết bị Loại Camera không dây IP KX-A42F là giải pháp an ninh hiệu quả với giá cả phải chăng. Camera này được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Với chất lượng hình ảnh sắc nét và khả năng giám sát từ xa thông qua ứng dụng di động,...