Camera Gia Đình Full Color Thu Âm

Giá : 10,560,000 VNĐ
Giá Khuyến Mãi: 7,000,800 VNĐ
Sản Phẩm: Camera Hikvision
“ Bộ camera DS-2CD1327G2-LUF của Hikvision là giải pháp an ninh hiện đại cho gia đình. Sản phẩm được trang bị công nghệ thu âm chuẩn, cung cấp hình ảnh sắc nét và chất lượng cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Điểm nổi bật của sản phẩm là khả năng thu âm chất lượng, giúp người dùng theo dõi và ghi lại âm thanh một cách rõ ràng. Bộ Camera Gia Đình Full Color Thu Âm Hikvision đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, ngoài ra sản phẩm được ưu đãi chiết khấu cao, cạnh tranh tốt trên thị trường. ”
Lắp Camera Trọn Bộ DS 7104NI Q1 M DS 2CD1327G2 LUF
Camera DS 7104NI Q1 M DS 2CD1327G2 LUF Thông Tin
Model DS 7104NI Q1 M DS 2CD1327G2 LUF
👍🏻 Độ Nét FULL HD 1080P
Công Nghệ IP POE
Chức Năng Thu Âm
Hình Ban Đêm Full Color 30m
Thiết Kế Dome Kim loại
Hãng Sản Xuất Camera Hikvision
Ngày Update : 05/04/2024

Gi?i Thi?u Camera Gia Ðình Full Color Thu Âm

Camera DS-2CD1327G2-LUF mang d?n cho b?n hình ?nh s?c nét, ?n d?nh trong quá trình s? d?ng l?p d?t camera cho gia dình. Camera du?c thi?t k? v?i kh? nang thu âm ch?t lu?ng cao, giúp ghi l?i âm thanh rõ ràng và chi ti?t trong m?i tình hu?ng.
Nét mang l?i ?n tu?ng hon b? s?n ph?m này còn du?c trang b? công ngh? Ch?ng Ngu?c Sáng DWDR, giúp c?i thi?n ch?t lu?ng hình ?nh trong di?u ki?n ánh sáng ngu?c. V?i tính nang này, b?n s? th?y rõ hon và chi ti?t hon ngay c? khi d?i di?n v?i ngu?n ánh sáng m?nh t? phía tru?c.Công ty An Thành Phát là m?t trong nh?ng don v? hàng d?u cung c?p s?n ph?m camera gia dình ch?t lu?ng cao và gi?i pháp thu âm m? thu?t t?t nh?t trên th? tru?ng hi?n nay.

B? camera gia dình full color trang b? công ngh? hình ?nh 2.0 MP Full HD 1080P, mang l?i ch?t lu?ng hình ?nh s?c nét, rõ ràng và chi ti?t. V?i d? phân gi?i cao, b?n s? không b? l? b?t k? chi ti?t nào m?i khi s? d?ng camera d? quan sát và giám sát.
Hãy d?n v?i Công ty An Thành Phát d? tr?i nghi?m d?ch v? cung c?p s?n ph?m camera gia dình và gi?i pháp thu âm ch?t lu?ng hàng d?u, giúp b?n an tâm hon v? an ninh và ti?n ích trong vi?c qu?n lý không gian s?ng c?a mình. Ð?n ngay v?i chúng tôi d? du?c tu v?n và h? tr? t?t nh?t!

CAMERA-GIA-DINH-FULL-COLOR-THU-AM

Camera DS-2CD1327G2-LUF Gia Ðình Full Color Thu Âm

Camera này s? d?ng công ngh? hi?n d?i d? cung c?p hình ?nh s?c nét và ch?t lu?ng, d?ng th?i có kh? nang quay video Full HD d? giúp b?n giám sát ngôi nhà ho?c van phòng c?a mình m?t cách hi?u qu?. Thi?t k? d?p m?t, d? l?p d?t và có kh? nang ch?ng nu?c, ch?ng b?i, phù h?p v?i m?i môi tru?ng s? d?ng.
Ði?m n?i b?t c?a Camera này là kh? nang thu âm v?i ch?t lu?ng âm thanh t?t, giúp b?n không ch? quan sát mà còn nghe rõ nh?ng gì dang x?y ra xung quanh. Nét mang l?i ?n tu?ng hon là tính nang Full Color, giúp hình ?nh sáng và rõ ràng ngay c? trong di?u ki?n ánh sáng th?p.
V?i giá thành t?t và tính nang uu vi?t, Camera IP Hikvision DS-2CD1327G2-LUF là l?a ch?n lý tu?ng cho vi?c s? d?ng trong gia dình ho?c van phòng nh?.
Thông S? K? Thu?t DS-2CD1327G2-LUF

Camera IP tháp pháo 2MP có màu 24/7
+ C?m bi?n 1/2.8" Progressive Scan CMOS
+ Chu?n nén H.265+/H.265/H.264+/H.264
+ Ð? nh?y sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux v?i dèn tr? sáng
+ Ð? phân gi?i t?i da: 2 Megapixel (1920x1080) 25fps
+ T?m xa dèn tr? sáng ban dêm lên d?n 30m
+ ?ng kính 2.8mm / 4mm
+ Ch?ng ngu?c sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
+ (-U) H? tr? micro thu âm
+ (-F) H? tr? nút reset c?ng
+ H? tr? th? nh? lên d?n 256GB
+ Chu?n IP67
• Ngu?n 12V/PoE

CAMERA-GIA-DINH-FULL-COLOR-THU-AM

Ð?u ghi DS-7104NI-Q1-M Chính Hãng Hikvision Giá t?t

DS-7104NI-Q1-M là m?t d?u ghi camera IP tiên ti?n, du?c thi?t k? d? cung c?p hi?u su?t ?n d?nh và linh ho?t trong vi?c qu?n lý h? th?ng giám sát. V?i s? k?t h?p c?a các tính nang ti?n ích và công ngh? m?i nh?t, dây là m?t l?a ch?n lý tu?ng cho vi?c xây d?ng h? th?ng giám sát an ninh dáng tin c?y. 
K?t N?i T? Ð?ng và C?u Hình D? Dàng: V?i kh? nang k?t n?i t? d?ng và c?u hình d? dàng b?ng NVR t? d?ng, vi?c thi?t l?p và tri?n khai h? th?ng giám sát tr? nên don gi?n và nhanh chóng hon bao gi? h?t. Ngu?i dùng không c?n ph?i lo l?ng v? các bu?c cài d?t ph?c t?p, ch? c?n làm theo hu?ng d?n và h? th?ng s? t? d?ng c?u hình.
Xem Tr?c Ti?p Trong 1 Phút: S? ti?n ích và nhanh chóng là m?t trong nh?ng uu di?m quan tr?ng c?a DS-7104NI-Q1-M. Ch? trong vòng 1 phút, b?n có th? xem tr?c ti?p hình ?nh t? các camera mà không c?n ph?i ch? d?i quá lâu.
Tang Cu?ng Kh? Nang Gi?i Mã: Ð?u ghi này du?c tang cu?ng kh? nang gi?i mã, giúp qu?n lý ghi hình t? các camera d? phân gi?i cao m?t cách mu?t mà và chính xác. Ði?u này d?c bi?t h?u ích trong vi?c xem l?i và phân tích hình ?nh.
Chu?n Nén Video Hi?u Qu?: S? h? tr? cho các chu?n nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 giúp ti?t ki?m không gian luu tr? mà v?n gi? du?c ch?t lu?ng hình ?nh, d?ng th?i gi?m t?i cho h? th?ng m?ng.
H? Tr? D?ch V? Hik-connect: Ði?u này cho phép ngu?i dùng d? dàng truy c?p và qu?n lý h? th?ng giám sát t? xa thông qua các thi?t b? di d?ng, mang l?i s? linh ho?t và ti?n ích trong vi?c giám sát t? xa.
H? Tr? Ô? Cu´ng Dung Luo?ng Ðê´n 6TB: V?i kh? nang h? tr? ? c?ng lên d?n 6TB, b?n có d? dung lu?ng luu tr? d? ghi l?i và luu tr? video trong th?i gian dài mà không c?n ph?i lo l?ng v? vi?c h?n ch? dung lu?ng.
Thi?t K? Linh Ho?t và Ti?n D?ng: V?i kích thu?c nh? g?n và v? nh?a ch?c ch?n, DS-7104NI-Q1-M d? dàng l?p d?t và di chuy?n theo nhu c?u s? d?ng.

Thông s? k? thu?t DS-7104NI-Q1-M

K?t n?i t? d?ng.
C?u hình d? dàng b?ng NVR t? d?ng.
Ch? m?t 1 phút d? xem tr?c ti?p.
Tang cu?ng kh? nang gi?i mã giúp cho dòng d?u ghi này có th? qu?n lý ghi hình camera d? phân gi?i cao.
Ð?u ghi hình IP 4 kênh ch?t lu?ng t?t
Chu?n nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264
C?ng ra HDMI và VGA v?i d? phân gi?i 1920X1080P.
Ðô? phân gia?i ghi hi`nh tô´i da 4MP.
Hô~ tro? 1 cô?ng ma?ng 10/100/1000Mbps , Bang thông dâ`u va`o 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), bang thông dâ`u ra 60Mbps
H? tr? d?ch v? Hik-connect.
Hô~ tro? 1 ô? cu´ng dung luo?ng dê´n 6TB
M?t c?ng m?ng RJ45 t?i da 1000Mbps, 2 USB 2.0
Vo? nhu?a
Nguô`n câ´p 12V
Kích thu?c: 200 × 205 × 48 mm.
Tr?ng lu?ng: 1 kg.
Xu?t x?: Trung Qu?c
B?o hành: 24 tháng
CAMERA-GIA-DINH-FULL-COLOR-THU-AM

Tr?n b? camera quan sát s?c nét g?m có nh?ng thi?t b? sau dây

- 04 camera giám sát siêu ch?t lu?ng DS-2CD1327G2-LUF
- 01 Ð?u thu hình ?nh camera DS-7104NI-Q1-M
- 1 ? c?ng chính hãng 500GB luu tr? hình hình  t? 6-7 ngày.

Các kho?n phát sinh thêm trong quá trình thi công Camera Gia Ðình Full Color Thu Âm  (n?u có)

- Giá dây di?n ngu?n 6.000/mét tín theo s? mét thi công th?c t?.
- Giá dây m?ng 6.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t? ho?c phát sinh sau khuy?n mãi
- Phí thi công trong ?ng ru?t gà (n?u khách có yêu c?u) 10.000/mét tính theo s? mét thi công th?c t?.
- Phí thi công trong n?p (n?u khách có yêu c?u) 15.000/ mét tính theo s? lu?ng thi công th?c t?.
- Thi?t b? b?o hành 24 tháng t?n noi n?u l?i thi?t b? d?u ghi hình, camera quan sát.

?? Chi phí nâng c?p h? th?ng Camera Gia Ðình Full Color Thu Âm

V? nâng c?p dung lu?ng luu tr? hình ?nh camera (kh? nang luu tr? hi?n t?i c?a Camera Gia Ðình Full Color Thu Âm là 6-7 ngày):
Khách hàng có th? tham kh?o ? c?ng luu tr? cao hon :
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 10 - 14 ngày, bù thêm 400.000d
Gói tr?n b? camera luu tr? t? 27 - 30 ngày, bù thêm 1.500.000d
Ð? m? r?ng kh? nang k?t n?i nhi?u camera thì nâng c?p t? d?u ghi 4 lên d?u ghi hình 8 kênh d?i bù 1.000.000 (VNÐ)
?? Quý khách hàng có nhu c?u nâng c?p cao hon thì g?i tr?c ti?p d?n hotline 0938 11 23 99 d? du?c b? ph?n CSKH h? tr? chi ti?t hon ?!
 
HÃY Ð?T NI?M TIN T?I AN THÀNH PHÁT " CHÚNG TÔI S? KHÔNG LÀM B?N TH?T V?NG "
?? Hàng chính hãng, công ngh? m?i, uu di?m vu?t b?c   
?? La?´p da??t th?m m? cao, nhanh cho´ng 
?? Quan sát du?c trên m?i thi?t b?, ch? c?n có m?ng interent ho?c 4G 
?? B?o hành d?n 2 nam
?? K? thu?t h? tr? cho khách hàng 24/7
?? H? tr? tu v?n gi?i dáp m?i th?c m?c
?? Thi công chuyên nghi?p, Giá luôn t?t nh?t
?? HOÀN TI?N 100% N?U PHÁT HI?N HÀNG GI? ,HÀNG NHÁI KÉM CH?T LU?NG

Nh?ng Gói Camera Ph? Bi?n Có Th? Tham Kh?o

B? Camera Van Phòng Thu Âm To Rõ 9,800,000 VNÐ 12,300,000 VNÐ
L?p Camera An Ninh Chuyên D?ng 9,500,000 VNÐ 1,100,000 VNÐ
L?p Camera An Ninh Khu Ph? 7,900,000 VNÐ 8,600,000 VNÐ
L?p Camera Giám Sát Dây Chuy?n S?n Xu?t 6,800,000 VNÐ 8,200,000 VNÐ
L?p Camera Nhà Xu?ng Siêu Nét 9,500,000 VNÐ 11,200,000 VNÐ
L?p Camera C?a Hàng S?t Nét 6,600,000 VNÐ 7,500,000 VNÐ
B? 4 Camera Hikvision DS-2CE16D0T-IRP Giá R? 4,500,000 VNÐ 5,000,000 VNÐ

 

 


Hình  Camera  th?c t?  Ch?t Lu?ng Hình  2.0 MP FULL HD 1080P  S?c nét ti?t ki?m chi phí  c?a b? Camera Gia Ðình Full Color Thu Âm s? d?ng mã DS-2CD1327G2-LUF

?? Camera gia dình Full Color Thu Âm có kh? nang ghi âm ch?t lu?ng nhu th? nào?

??‍??Camera gia dình Full Color Thu Âm du?c thi?t k? v?i công ngh? hi?n d?i, cho phép ghi âm ch?t lu?ng cao và rõ ràng. Nh? vào vi?c s? d?ng micro chuyên nghi?p, camera này có kh? nang thu âm t?t ngay c? trong môi tru?ng ?n ào hay t? xa. Vi?c s? d?ng codec âm thanh tiên ti?n giúp cho vi?c ghi âm tr? nên chân th?c và rõ ràng. Mang l?i s? khác bi?t 

?? Camera này có kh? nang thu âm ch?t lu?ng cao trong môi tru?ng nhi?u ti?ng ?n không?

?? Camera này du?c thi?t k? v?i công ngh? chuyên bi?t d? gi?m nhi?u và ghi âm ch?t lu?ng cao trong môi tru?ng có nhi?u ti?ng ?n. Nh? vào vi x? lý âm thanh c?i ti?n và micro ch?t lu?ng cao, camera này có kh? nang thu âm rõ ràng và trung th?c ngay c? trong di?u ki?n nhi?u ti?ng ?n. Nh?ng công ngh? ?n tu?ng tích h?p B?n s? du?c c?i thi?n tr?i nghi?m ngu?i dùng khi ghi l?i video ho?c âm thanh trong môi tru?ng ?n ào.

?? L?i ích mà camera gia dình full color mang l?i.

?? Camera gia dình full color mang l?i m?t s? l?i ích quan tr?ng sau dây:
+Hình ?nh s?c nét và rõ ràng
+Hi?u su?t quan sát ban dêm
+Nh?n di?n màu s?c và d?c di?m
+Ð?nh danh d? dàng
+Giám sát tr? em và ngu?i cao tu?i
+Tang cu?ng s? t? tin và an tâm

 

Công Ty TNHH TM-DV Ð?u Tu An Thành Phát 

N?u b?n dang c?n m?t h? th?ng camera gia dình toàn màu s?c và có kh? nang thu âm d?y d?, hãy d?n v?i An Thành Phát d? tr?i nghi?m d?ch v? uy tín, nhanh chóng và chuyên nghi?p. Chúng tôi cam k?t s? mang l?i s? hài lòng tuy?t d?i cho b?n.
Tr? S?:  51 Luy Bán Bích, P. Tân Th?i Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM 
Hotline: 0938.11.23.99 
Chi Nhánh 1:  445/38 Tân Hòa Ðông,P Bình Tr? Ðông, Bình Tân, TP HCM
K? Thu?t: 0906.855.330 
Ði?n Tho?i:  (028) 6688.4949

 

Thông Tin:

Lắp camera Chống Trộm Văn Phòng Công Ty
Giá Khuyến Mãi: 9,500,000 VNĐ
Giá: 13,500,000 VNĐ

Lắp camera chống trộm văn phòng chất lượng hình ảnh sắt nét công nghệ mới, camera tích hợp ai giám sát ổn định hình ảnh chất lượng cao tích hợp micro thu âm,...

Camera IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I Siêu Nét 4K
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 6,510,000 VNĐ

Camera DS-2CD2T83G2-4I là một thiết bị camera chất lượng cao, được trang bị báo động chuyển động và hồng ngoại Smart IR để thấy rõ hơn trong trường hợp ánh...

Camera IP Hikvision 4MP DS-2CD2647G2T-LZS(C)
Giá Khuyến Mãi: liên hệ
Giá: 5,280,000 VNĐ

Camera DS-2CD2647G2T-LZS(C) là một loại camera chất lượng cao với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, camera này có khả năng ghi hình ban đêm với hình ảnh...

Camera Giao Thông Dahua DHI-ITC431-RW1F-IRL8
Giá Khuyến Mãi: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Camera giao thông DHI-ITC431-RW1F-IRL8 là một Camera chất lượng cao trong lĩnh vực giám sát và an ninh. Với độ phân giải Ultra 2k, camera mang lại hình ảnh sắc...


4 Camera Văn Phòng Có Thu Âm
Giá: 13,600,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp...

Bộ Camera Văn Phòng Thu Âm To Rõ
Giá: 12,300,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 9,800,000 VNĐ

Lắp camera văn phòng chất lượng hình ảnh sắt nét 4MP tích hợp nhiều chức năng chuyên nghiệp cho văn phòng kết nối wifi mạnh thu âm thanh to rõ góc nhìn rất rộng thiết kế nhỏ gọn chất lượng cao camera...

Bộ Kit Camera NK44W0H Hikvision
Giá: 8,360,000 VNĐ Giá Khuyến Mãi: 7,860,000 VNĐ

Bộ camera NK44W0H IP Wifi 4 kênh với thiết kế kim loại khối nhỏ gọn thẩm mỹ bạn có thể lắp mắt camera cả trong nhà lẫn ngoài trời, được tích hợp công nghệ nén hình ảnh H265 kết với ổ cứng chuyển dụng...

Giá Thị Trường: 13,600,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 9,068,000 VNĐ

Camera DS-2CD1147G2-LUF Có Thu Âm là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hikvision, với hình ảnh sắc nét và độ tin cậy cao. Camnera DS-2CD1147G2-LUF này trang bị chức năng thu âm tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu của văn phòng hiện đại. Sản phẩm...

Giá Thị Trường: 10,560,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 7,000,800 VNĐ

Camera Hikvision DS-2CD1027G2-LUF Có Màu Ban Đêm là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc giám sát an ninh kho hàng. Với độ phân giải 2.0 MP, sản phẩm đáp ứng nhu cầu giám sát chất lượng trong mọi điều kiện ánh sáng với đèn trợ sáng tích hợp sẵn trên...

Giá Thị Trường: 6,250,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 4,300,000 VNĐ

Bộ Camera Giám Sát Chợ Ban Đêm Có Màu Hikvision là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ an ninh tại các khu vực đêm tối như chợ, giúp giám sát hiệu quả trong mọi tình huống. Với đặc điểm thông số màu sắc sáng đẹp 2.0 MP, bộ camera này từ thương hiệu...

Giá Thị Trường: 5,200,000 VNĐ Giá Ưu Đãi: 3,900,000 VNĐ

Bộ Camera Cửa Hàng Nữ Trang Chính Hãng Hikvision là giải pháp công nghệ chống trộm thông minh và hiệu quả cho gia đình và cửa hàng. Được trang bị các chức năng vượt trội, bộ camera này không chỉ giúp quản lý an ninh mà còn cung cấp hình ảnh chất...