Đầu Ghi IP 16 Kênh Kbvision KX-DAi4K8416EN3

KX DAi4K8416EN3,Đầu Ghi Kbvision KX-DAi4K8416EN3 16 Kênh,Giá KX-DAi4K8416EN3,phân phối KX-DAi4K8416EN3,KX-DAi4K8416EN3Bán Giá Rẻ,Giá Bán KX-DAi4K8416EN3,Địa Chỉ Bán KX-DAi4K8416EN3,KX-DAi4K8416EN3 Giá Thấp Nhất,Chất Lượng KX-DAi4K8416EN3,KX-DAi4K8416EN3 Công Nghệ Mới,thông số KX-DAi4K8416EN3,KX-DAi4K8416EN3Giá Rẻ nhất,KX-DAi4K8416EN3 Giá Khuyến Mãi,KX-DAi4K8416EN3 Giá rẻ,KX-DAi4K8416EN3 Chất Lượng,bán KX-DAi4K8416EN3 Đầu Ghi IP 16 Kênh Kbvision KX-DAi4K8416EN3
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

25,723,000 VNĐ

DH XVR5116HE 4KL I3,DAHUA DH-XVR5116HE-4KL-I3 Đầu ghi hình 16 kênh,thông số DH-XVR5116HE-4KL-I3,Chất Lượng DH-XVR5116HE-4KL-I3,DH-XVR5116HE-4KL-I3 Công Nghệ Mới,DH-XVR5116HE-4KL-I3 Chất Lượng,bán DH-XVR5116HE-4KL-I3,Giá DH-XVR5116HE-4KL-I3,phân phối DH-XVR5116HE-4KL-I3,DH-XVR5116HE-4KL-I3Bán Giá Rẻ,DH-XVR5116HE-4KL-I3Giá Rẻ nhất,DH-XVR5116HE-4KL-I3 Giá Khuyến Mãi,DH-XVR5116HE-4KL-I3 Giá rẻ,DH-XVR5116HE-4KL-I3 Giá Thấp Nhất,Giá Bán DH-XVR5116HE-4KL-I3,Địa Chỉ Bán DH-XVR5116HE-4KL-I3 Đầu Ghi Dahua DH-XVR5116HE-4KL-I3
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

9,500,000 VNĐ

DS 9664NI M16,ĐẦU GHI HIKVISION DS-9664NI-M16,Giá DS-9664NI-M16,phân phối DS-9664NI-M16,DS-9664NI-M16Bán Giá Rẻ,Giá Bán DS-9664NI-M16,Địa Chỉ Bán DS-9664NI-M16,DS-9664NI-M16 Giá Thấp Nhất,Chất Lượng DS-9664NI-M16,DS-9664NI-M16 Công Nghệ Mới,thông số DS-9664NI-M16,DS-9664NI-M16Giá Rẻ nhất,DS-9664NI-M16 Giá Khuyến Mãi,DS-9664NI-M16 Giá rẻ,DS-9664NI-M16 Chất Lượng,bán DS-9664NI-M16 Đầu Ghi IP 64 Kênh 32MP DS-9664NI-M16 16 HDD
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

Liên Hệ

DS AT1000S/160,Đầu Ghi Camera DS-AT1000S/160 Hikvision Giá rẻ,DS-AT1000S/160 Giá rẻ,Chất Lượng DS-AT1000S/160,thông số DS-AT1000S/160,Giá DS-AT1000S/160,phân phối DS-AT1000S/160,DS-AT1000S/160 Chất Lượng,bán DS-AT1000S/160,DS-AT1000S/160 Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-AT1000S/160,DS-AT1000S/160Giá Rẻ nhất,DS-AT1000S/160Bán Giá Rẻ,DS-AT1000S/160 Giá Khuyến Mãi,DS-AT1000S/160 Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-AT1000S/160 Bộ Nas Ghi Hình Camera DS-AT1000S/160 160TB
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

liên hệ

DHI XVR5216AN 4KL,✪ DHI-XVR5216AN-4KLThiết Bị Ghi Hình Sắt Nét Dahua,Chất Lượng DHI-XVR5216AN-4KL,DHI-XVR5216AN-4KL Công Nghệ Mới,DHI-XVR5216AN-4KLBán Giá Rẻ,DHI-XVR5216AN-4KL Giá Thấp Nhất,Giá Bán DHI-XVR5216AN-4KL,DHI-XVR5216AN-4KL Chất Lượng,bán DHI-XVR5216AN-4KL,Giá DHI-XVR5216AN-4KL,phân phối DHI-XVR5216AN-4KL,Địa Chỉ Bán DHI-XVR5216AN-4KL,thông số DHI-XVR5216AN-4KL,DHI-XVR5216AN-4KLGiá Rẻ nhất,DHI-XVR5216AN-4KL Giá Khuyến Mãi,DHI-XVR5216AN-4KL Giá rẻ Đầu Ghi Hình Dahua DHI-XVR5216AN-4KL
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

14,932,000 VNĐ

VPH 25616RS,VPH-25616RSThiết Bị Ghi Hình Chức Năng Cao Cấp VanTech,thông số VPH-25616RS,VPH-25616RS Giá rẻ,Chất Lượng VPH-25616RS,Giá VPH-25616RS,VPH-25616RS Chất Lượng,phân phối VPH-25616RS,Giá Bán VPH-25616RS,VPH-25616RS Giá Thấp Nhất,VPH-25616RSBán Giá Rẻ,VPH-25616RS Công Nghệ Mới,VPH-25616RS Giá Khuyến Mãi,Địa Chỉ Bán VPH-25616RS,bán VPH-25616RS,VPH-25616RSGiá Rẻ nhất Thiết Bị Lưu Trữ Vantech VPH-25616RS
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

Liên Hệ

DS 7216HGHI K1(S),DS-7216HGHI-K1(S) Đầu ghi Camera Hikvision Thiết kế Đẹp,DS-7216HGHI-K1(S) Giá Khuyến Mãi,DS-7216HGHI-K1(S) Giá rẻ,DS-7216HGHI-K1(S) Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-7216HGHI-K1(S),thông số DS-7216HGHI-K1(S),Chất Lượng DS-7216HGHI-K1(S),Giá DS-7216HGHI-K1(S),phân phối DS-7216HGHI-K1(S),DS-7216HGHI-K1(S) Chất Lượng,bán DS-7216HGHI-K1(S),DS-7216HGHI-K1(S) Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-7216HGHI-K1(S),DS-7216HGHI-K1(S)Giá Rẻ nhất,DS-7216HGHI-K1(S)Bán Giá Rẻ Đầu ghi Hikvision DS-7216HGHI-K1(S)
GIÁ KHUYẾN MÃI

3,000,000 VNĐ

3,790,000 VNĐ

DHI EVS5016S V2,Đầu Ghi DHI-EVS5016S-V2 Thiết kế Đẹp,Giá DHI-EVS5016S-V2,phân phối DHI-EVS5016S-V2,DHI-EVS5016S-V2Bán Giá Rẻ,Giá Bán DHI-EVS5016S-V2,Địa Chỉ Bán DHI-EVS5016S-V2,DHI-EVS5016S-V2 Giá Thấp Nhất,Chất Lượng DHI-EVS5016S-V2,DHI-EVS5016S-V2 Công Nghệ Mới,thông số DHI-EVS5016S-V2,DHI-EVS5016S-V2Giá Rẻ nhất,DHI-EVS5016S-V2 Giá Khuyến Mãi,DHI-EVS5016S-V2 Giá rẻ,DHI-EVS5016S-V2 Chất Lượng,bán DHI-EVS5016S-V2 Sever Lưu Trữ DHI-EVS5016S-V2
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

Liên Hệ

KX F320R16ST2,KX-F320R16ST2Thiết Bị Ghi Hình Công Nghệ Mới KBvision,KX-F320R16ST2 Giá rẻ,Chất Lượng KX-F320R16ST2,thông số KX-F320R16ST2,Giá KX-F320R16ST2,phân phối KX-F320R16ST2,KX-F320R16ST2 Chất Lượng,bán KX-F320R16ST2,KX-F320R16ST2 Giá Thấp Nhất,Giá Bán KX-F320R16ST2,KX-F320R16ST2Giá Rẻ nhất,KX-F320R16ST2Bán Giá Rẻ,KX-F320R16ST2 Giá Khuyến Mãi,KX-F320R16ST2 Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán KX-F320R16ST2 Server Lưu Trữ KBvision KX-F320R16ST2
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

Liên Hệ

KX DAi8416H3,Đầu ghi hình KBVISION KX-DAi8416H3,KX-DAi8416H3 Giá rẻ,KX-DAi8416H3 Giá Thấp Nhất,Chất Lượng KX-DAi8416H3,KX-DAi8416H3 Công Nghệ Mới,KX-DAi8416H3 Chất Lượng,bán KX-DAi8416H3,Giá KX-DAi8416H3,phân phối KX-DAi8416H3,KX-DAi8416H3Bán Giá Rẻ,Giá Bán KX-DAi8416H3,Địa Chỉ Bán KX-DAi8416H3,thông số KX-DAi8416H3,KX-DAi8416H3Giá Rẻ nhất,KX-DAi8416H3 Giá Khuyến Mãi Đầu ghi KBvision KX-DAi8416H3
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

liên hệ

DS 7716NXI K4,ĐẦU GHI HIKVISION DS-7716NXI-K4,Chất Lượng DS-7716NXI-K4,Giá DS-7716NXI-K4,phân phối DS-7716NXI-K4,Địa Chỉ Bán DS-7716NXI-K4thông số ,DS-7716NXI-K4,DS-7716NXI-K4Giá Rẻ nhất,DS-7716NXI-K4 Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-7716NXI-K4,DS-7716NXI-K4 Giá Khuyến Mãi,DS-7716NXI-K4 Giá rẻ,DS-7716NXI-K4 Công Nghệ Mới,DS-7716NXI-K4Bán Giá Rẻ,DS-7716NXI-K4 Chất Lượng,bán DS-7716NXI-K4 Đầu Ghi IP 16 Kênh 8MP DS-7716NXI-K4 Hỗ Trợ 4 Ổ HDD
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

15,200,000 VNĐ

VPH 12816RS,VPH-12816RS Đầu Ghi Hình Giá rẻ,thông số VPH-12816RS,VPH-12816RS Giá rẻ,Chất Lượng VPH-12816RS,Giá VPH-12816RS,VPH-12816RS Chất Lượng,phân phối VPH-12816RS,Giá Bán VPH-12816RS,VPH-12816RS Giá Thấp Nhất,VPH-12816RSBán Giá Rẻ,VPH-12816RS Công Nghệ Mới,VPH-12816RS Giá Khuyến Mãi,Địa Chỉ Bán VPH-12816RS,bán VPH-12816RS,VPH-12816RSGiá Rẻ nhất Thiết Bị Lưu Trữ Vantech VPH-12816RS
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

Liên Hệ

DS 7716NI K4/16P,DS-7716NI-K4/16P Đầu Thu Hikvision,thông số DS-7716NI-K4/16P,DS-7716NI-K4/16P Giá rẻ,Chất Lượng DS-7716NI-K4/16P,Giá DS-7716NI-K4/16P,DS-7716NI-K4/16P Chất Lượng,phân phối DS-7716NI-K4/16P,Giá Bán DS-7716NI-K4/16P,DS-7716NI-K4/16P Giá Thấp Nhất,DS-7716NI-K4/16PBán Giá Rẻ,DS-7716NI-K4/16P Công Nghệ Mới,DS-7716NI-K4/16P Giá Khuyến Mãi,Địa Chỉ Bán DS-7716NI-K4/16P,bán DS-7716NI-K4/16P,DS-7716NI-K4/16PGiá Rẻ nhất Đầu Thu Hình KTS Hikvision DS-7716NI-K4/16P
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

liên hệ

DHI NVR5216 8P I,Đầu Thu KTS Hãng Dahua DHI-NVR5216-8P-I Giá rẻ,thông số DHI-NVR5216-8P-I,DHI-NVR5216-8P-I Giá rẻ,Chất Lượng DHI-NVR5216-8P-I,Giá DHI-NVR5216-8P-I,DHI-NVR5216-8P-I Chất Lượng,phân phối DHI-NVR5216-8P-I,Giá Bán DHI-NVR5216-8P-I,DHI-NVR5216-8P-I Giá Thấp Nhất,DHI-NVR5216-8P-IBán Giá Rẻ,DHI-NVR5216-8P-I Công Nghệ Mới,DHI-NVR5216-8P-I Giá Khuyến Mãi,Địa Chỉ Bán DHI-NVR5216-8P-I,bán DHI-NVR5216-8P-I,DHI-NVR5216-8P-IGiá Rẻ nhất Đầu Ghi Dahua DHI-NVR5216-8P-I
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

Liên Hệ

Đầu Ghi Hdtvi Hikvision iDS-7216HQHI-M2/S,thông số iDS-7216HQHI-M2/S,iDS 7216HQHI M2/S,Chất Lượng iDS-7216HQHI-M2/S,iDS-7216HQHI-M2/S Công Nghệ Mới,iDS-7216HQHI-M2/S Chất Lượng,bán iDS-7216HQHI-M2/S,Giá iDS-7216HQHI-M2/S,phân phối iDS-7216HQHI-M2/S,iDS-7216HQHI-M2/SBán Giá Rẻ,iDS-7216HQHI-M2/SGiá Rẻ nhất,iDS-7216HQHI-M2/S Giá Khuyến Mãi,iDS-7216HQHI-M2/S Giá rẻ,iDS-7216HQHI-M2/S Giá Thấp Nhất,Giá Bán iDS-7216HQHI-M2/S,Địa Chỉ Bán iDS-7216HQHI-M2/S Đầu Thu KTS Hikvision iDS-7216HQHI-M2/S Giá rẻ
GIÁ KHUYẾN MÃI

10,450,000 VNĐ

10,450,000 VNĐ

IDS 7216HQHI M2/FA,Đầu ghi hinh IDS-7216HQHI-M2/FA,IDS-7216HQHI-M2/FA Giá rẻ,IDS-7216HQHI-M2/FA Công Nghệ Mới,IDS-7216HQHI-M2/FA Chất Lượng,bán IDS-7216HQHI-M2/FA,Giá IDS-7216HQHI-M2/FA,phân phối IDS-7216HQHI-M2/FA,IDS-7216HQHI-M2/FABán Giá Rẻ,IDS-7216HQHI-M2/FA Giá Thấp Nhất,Giá Bán IDS-7216HQHI-M2/FA,Địa Chỉ Bán IDS-7216HQHI-M2/FA,thông số IDS-7216HQHI-M2/FA,Chất Lượng IDS-7216HQHI-M2/FA,IDS-7216HQHI-M2/FAGiá Rẻ nhất,IDS-7216HQHI-M2/FA Giá Khuyến Mãi ✨ IDS-7216HQHI-M2/FA Hikvision Giá rẻ
GIÁ KHUYẾN MÃI

10,850,000 VNĐ

10,850,000 VNĐ

First « Prev  1 2  Next » End
Lắp camera gia đình là điều vô cùng cấp bách nhất hiện nay, bởi chúng sẽ bảo vệ bạn và người thân trong gia đình bạn 1 cách an toàn. Vậy lắp camera giá rẻ bao nhiêu? Loại nào tốt cho gia đình?
Hướng Dẫn Cài Đặt Camera Dahua Trên Điện Thoại android & IOS với các bước chi tiết, đầy đủ giúp bạn có thể cài đặt camera Dahua một cách dễ dàng.
Lắp camera quận Tân Phú giá rẻ là điều không thể thiết xót trong mỗi đời sống của con người chúng ta. Điều này sẽ bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi luôn đảm bảo an toàn. Vậy lắp camera quận Tân Phú có rẻ không?
Đơn vị công ty thi công lắp camera quận 1 giá rẻ chuyên cung cấp giải pháp an ninh hiệu quả, chất lượng cao cho các khu nhà ở, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, ... Đọc thêm bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết nhé!
TIN TỨC LIÊN QUAN
Nếu bạn là một người chủ công ty hay quản lý thì việc giám sát quản lý hoạt động tại văn phòng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên việc tự mình đến văn phòng để quản lý thì không thể đạt được hiệu quả cao. Vì vậy mà camera quan sát văn phòng đang là sự lựa chọn hàng đầu và sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Vậy tại sao cần lắp camera văn phòng? Lắp camera văn phòng giá rẻ bao nhiêu?
Giám sát an ninh ngoài trời là một trong những điều cần thiết trong hệ thống camera quan sát, chúng có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho con người ở môi trường bên ngoài một cách dễ dàng. Vậy đâu là camera quan sát ngoài trời tốt nhất hiện nay?
Camera giám sát văn phòng là một trong những trang thiết bị hiện đại mà không thể thiếu tại các văn phòng làm việc tại công ty hỗ người dùng giám sát an ninh hiệu quả. Vậy camera giám sát văn phòng giá rẻ bao nhiêu? Mời bạn xem qua bài viết dưới dây nhé!
việc lắp camera kho hàng không chỉ là một biện pháp an ninh quan trọng mà còn là một công cụ quản lý và tăng cường hiệu suất đáng giá. Để đảm bảo tính toàn vẹn của tài sản và hàng hóa, cũng như cải thiện quy trình làm việc, việc đầu tư vào hệ thống camera là một quyết định thông minh cho mọi doanh nghiệp vận chuyển và quản lý kho hàng. Vậy lắp camera kho hàng giá rẻ không? Nên lắp loại nào? Sau khi đọc hiết bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn nhé!
Ngày nay việc lắp camera quan sát qua mạng Internet 4G cung cấp các giải pháp an ninh hiệu quả tại những nơi không có wifi. Vậy camera 4G là gì? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé!
Lắp camera gia đình là điều vô cùng cấp bách nhất hiện nay, bởi chúng sẽ bảo vệ bạn và người thân trong gia đình bạn 1 cách an toàn. Vậy lắp camera giá rẻ bao nhiêu? Loại nào tốt cho gia đình?
Camera Ban Đêm Có Màu Không Cần Đèn Trợ Sáng là một đột phá đáng kể trong công nghệ an ninh hiện đại, mang đến trải nghiệm giám sát vượt trội trong điều kiện ánh sáng yếu và hoàn toàn tối om. Được thiết kế để hoạt động mạnh mẽ vào ban đêm mà không cần sự hỗ trợ của đèn trợ sáng, camera này không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn tăng cường khả năng quan sát 24/7.
Lắp camera cho cửa hàng là điều cần thiết nhất hiện nay nhằm bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của chủ shop hoặc nhân viên. Vậy lắp camera quan sát cửa hàng cần chú ý những gì?