Camera IP Hikvision 4MP Công Nghệ AI iDS-2CD7146G0-IZ(H)S(Y)

Xem thêm

DS 2DF8242IX AELW(T5),Camera 360 HIkvision DS-2DF8242IX-AELW(T5),Giá Bán DS-2DF8242IX-AELW(T5),DS-2DF8242IX-AELW(T5) Giá Khuyến Mãi,DS-2DF8242IX-AELW(T5) Giá rẻ,DS-2DF8242IX-AELW(T5) Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-2DF8242IX-AELW(T5),thông số DS-2DF8242IX-AELW(T5),DS-2DF8242IX-AELW(T5)Giá Rẻ nhất,DS-2DF8242IX-AELW(T5)Bán Giá Rẻ,DS-2DF8242IX-AELW(T5) Chất Lượng,bán DS-2DF8242IX-AELW(T5),Chất Lượng DS-2DF8242IX-AELW(T5),Giá DS-2DF8242IX-AELW(T5),phân phối DS-2DF8242IX-AELW(T5),DS-2DF8242IX-AELW(T5) Giá Thấp Nhất Camera Hikvison DS-2DF8242IX-AELW(T5)
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

liên hệ

DS 2DE2C400SCG E(F0),DS-2DE2C400SCG-E(F0) Giá rẻ Hikvision,DS-2DE2C400SCG-E(F0) Giá rẻ,DS-2DE2C400SCG-E(F0) Công Nghệ Mới,DS-2DE2C400SCG-E(F0) Chất Lượng,bán DS-2DE2C400SCG-E(F0),Giá DS-2DE2C400SCG-E(F0),phân phối DS-2DE2C400SCG-E(F0),DS-2DE2C400SCG-E(F0)Bán Giá Rẻ,DS-2DE2C400SCG-E(F0) Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-2DE2C400SCG-E(F0),Địa Chỉ Bán DS-2DE2C400SCG-E(F0),thông số DS-2DE2C400SCG-E(F0),Chất Lượng DS-2DE2C400SCG-E(F0),DS-2DE2C400SCG-E(F0)Giá Rẻ nhất,DS-2DE2C400SCG-E(F0) Giá Khuyến Mãi Camera IP Hikvision 4MP Full Color DS-2DE2C400SCG-E(F0)
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

4,540,000 VNĐ

DS 2CD2646G2 IZSU/SL(C),Camera Hikvision DS-2CD2646G2-IZSU/SL (C),DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C) Giá Khuyến Mãi,DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C) Giá rẻ,DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C) Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C),thông số DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C),Chất Lượng DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C),Giá DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C),phân phối DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C),DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C) Chất Lượng,bán DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C),DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C) Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C),DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C)Giá Rẻ nhất,DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C)Bán Giá Rẻ Camera IP Hikvision Báo Động DS-2CD2646G2-IZSU/SL(C)
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

liên hệ

DS 2CD2H46G2 IZS(C),Camera Hikvision DS-2CD2H46G2-IZS (C),Chất Lượng DS-2CD2H46G2-IZS(C),Giá DS-2CD2H46G2-IZS(C),phân phối DS-2CD2H46G2-IZS(C),Địa Chỉ Bán DS-2CD2H46G2-IZS(C)thông số ,DS-2CD2H46G2-IZS(C),DS-2CD2H46G2-IZS(C)Giá Rẻ nhất,DS-2CD2H46G2-IZS(C) Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-2CD2H46G2-IZS(C),DS-2CD2H46G2-IZS(C) Giá Khuyến Mãi,DS-2CD2H46G2-IZS(C) Giá rẻ,DS-2CD2H46G2-IZS(C) Công Nghệ Mới,DS-2CD2H46G2-IZS(C)Bán Giá Rẻ,DS-2CD2H46G2-IZS(C) Chất Lượng,bán DS-2CD2H46G2-IZS(C) Camera IP Hikvision DS-2CD2H46G2-IZS(C)
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

Liên Hệ

DS 2CD2T83G2 4I,Camera HIKVISION DS-2CD2T83G2-4I,DS-2CD2T83G2-4I Giá Khuyến Mãi,DS-2CD2T83G2-4I Giá rẻ,DS-2CD2T83G2-4I Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-2CD2T83G2-4I,thông số DS-2CD2T83G2-4I,Chất Lượng DS-2CD2T83G2-4I,Giá DS-2CD2T83G2-4I,phân phối DS-2CD2T83G2-4I,DS-2CD2T83G2-4I Chất Lượng,bán DS-2CD2T83G2-4I,DS-2CD2T83G2-4I Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-2CD2T83G2-4I,DS-2CD2T83G2-4IGiá Rẻ nhất,DS-2CD2T83G2-4IBán Giá Rẻ Camera IP Hikvision DS-2CD2T83G2-4I Siêu Nét 4K
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

6,510,000 VNĐ

DS 2DE4415IW DE(T5),Camera Hikvision DS-2DE4415IW-DE (T5),Giá Bán DS-2DE4415IW-DE(T5),DS-2DE4415IW-DE(T5) Giá Khuyến Mãi,DS-2DE4415IW-DE(T5) Giá rẻ,DS-2DE4415IW-DE(T5) Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-2DE4415IW-DE(T5),thông số DS-2DE4415IW-DE(T5),DS-2DE4415IW-DE(T5)Giá Rẻ nhất,DS-2DE4415IW-DE(T5)Bán Giá Rẻ,DS-2DE4415IW-DE(T5) Chất Lượng,bán DS-2DE4415IW-DE(T5),Chất Lượng DS-2DE4415IW-DE(T5),Giá DS-2DE4415IW-DE(T5),phân phối DS-2DE4415IW-DE(T5),DS-2DE4415IW-DE(T5) Giá Thấp Nhất Camera IP Xoay Zoom DS-2DE4415IW-DE(T5)
GIÁ KHUYẾN MÃI

11,670,000 VNĐ

15,540,000 VNĐ

DS 2CD2147G2 SU,DS-2CD2147G2-SU Camera IP COLORVU 4.0 Megapixel,DS-2CD2147G2-SU Giá rẻ,DS-2CD2147G2-SU Giá Thấp Nhất,Chất Lượng DS-2CD2147G2-SU,DS-2CD2147G2-SU Công Nghệ Mới,DS-2CD2147G2-SU Chất Lượng,bán DS-2CD2147G2-SU,Giá DS-2CD2147G2-SU,phân phối DS-2CD2147G2-SU,DS-2CD2147G2-SUBán Giá Rẻ,Giá Bán DS-2CD2147G2-SU,Địa Chỉ Bán DS-2CD2147G2-SU,thông số DS-2CD2147G2-SU,DS-2CD2147G2-SUGiá Rẻ nhất,DS-2CD2147G2-SU Giá Khuyến Mãi Camera IP 2K Full Color DS-2CD2147G2-SU
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

Liên Hệ

DS TCG405 E,Camera Nhận diện Biển Số Xe Hikvision DS-TCG405-E,DS-TCG405-E Giá rẻ,Chất Lượng DS-TCG405-E,thông số DS-TCG405-E,Giá DS-TCG405-E,phân phối DS-TCG405-E,DS-TCG405-E Chất Lượng,bán DS-TCG405-E,DS-TCG405-E Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-TCG405-E,DS-TCG405-EGiá Rẻ nhất,DS-TCG405-EBán Giá Rẻ,DS-TCG405-E Giá Khuyến Mãi,DS-TCG405-E Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-TCG405-E Camera Nhận Diện Biển Số Hikvision DS-TCG405-E
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

liên hệ

DS 2DE2A204IW DE3(C0)(S6),Camera Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6),Giá DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6),phân phối DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6),DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)Bán Giá Rẻ,Giá Bán DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6),Địa Chỉ Bán DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6),DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) Giá Thấp Nhất,Chất Lượng DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6),DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) Công Nghệ Mới,thông số DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6),DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)Giá Rẻ nhất,DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) Giá Khuyến Mãi,DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) Giá rẻ,DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) Chất Lượng,bán DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) Camera IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6) Xoay 360
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

6,410,000 VNĐ

DS 2DE7A425IW AEB(T5),Camera Hikvision DS-2DE7A425IW-AEB(T5),Giá Bán DS-2DE7A425IW-AEB(T5),DS-2DE7A425IW-AEB(T5) Giá Khuyến Mãi,DS-2DE7A425IW-AEB(T5) Giá rẻ,DS-2DE7A425IW-AEB(T5) Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-2DE7A425IW-AEB(T5),thông số DS-2DE7A425IW-AEB(T5),DS-2DE7A425IW-AEB(T5)Giá Rẻ nhất,DS-2DE7A425IW-AEB(T5)Bán Giá Rẻ,DS-2DE7A425IW-AEB(T5) Chất Lượng,bán DS-2DE7A425IW-AEB(T5),Chất Lượng DS-2DE7A425IW-AEB(T5),Giá DS-2DE7A425IW-AEB(T5),phân phối DS-2DE7A425IW-AEB(T5),DS-2DE7A425IW-AEB(T5) Giá Thấp Nhất Camera Ip 4MP Zoom 25X Xoay 360 DS-2DE7A425IW-AEB(T5)
GIÁ KHUYẾN MÃI

Liên Hệ

liên hệ

DS 2CD2647G2T LZS(C),Camera Hikvision DS-2CD2647G2T-LZS (C),Chất Lượng DS-2CD2647G2T-LZS(C),Giá DS-2CD2647G2T-LZS(C),phân phối DS-2CD2647G2T-LZS(C),Địa Chỉ Bán DS-2CD2647G2T-LZS(C)thông số ,DS-2CD2647G2T-LZS(C),DS-2CD2647G2T-LZS(C)Giá Rẻ nhất,DS-2CD2647G2T-LZS(C) Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-2CD2647G2T-LZS(C),DS-2CD2647G2T-LZS(C) Giá Khuyến Mãi,DS-2CD2647G2T-LZS(C) Giá rẻ,DS-2CD2647G2T-LZS(C) Công Nghệ Mới,DS-2CD2647G2T-LZS(C)Bán Giá Rẻ,DS-2CD2647G2T-LZS(C) Chất Lượng,bán DS-2CD2647G2T-LZS(C) Camera IP Hikvision 4MP DS-2CD2647G2T-LZS(C)
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

5,280,000 VNĐ

DS 2CD2743G2 IZS,DS-2CD2743G2-IZS Camera dome ip Hikvision,DS-2CD2743G2-IZS Giá rẻ,Chất Lượng DS-2CD2743G2-IZS,thông số DS-2CD2743G2-IZS,Giá DS-2CD2743G2-IZS,phân phối DS-2CD2743G2-IZS,DS-2CD2743G2-IZS Chất Lượng,bán DS-2CD2743G2-IZS,DS-2CD2743G2-IZS Giá Thấp Nhất,Giá Bán DS-2CD2743G2-IZS,DS-2CD2743G2-IZSGiá Rẻ nhất,DS-2CD2743G2-IZSBán Giá Rẻ,DS-2CD2743G2-IZS Giá Khuyến Mãi,DS-2CD2743G2-IZS Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-2CD2743G2-IZS Camera IP Trong Nhà DS-2CD2743G2-IZS
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

8,500,000 VNĐ

DS 2DE4425IW DE(T5),☑ Camera DS-2DE4425IW-DE(T5) Thiết kế Đẹp,Giá Bán DS-2DE4425IW-DE(T5),DS-2DE4425IW-DE(T5) Giá Khuyến Mãi,DS-2DE4425IW-DE(T5) Giá rẻ,DS-2DE4425IW-DE(T5) Công Nghệ Mới,Địa Chỉ Bán DS-2DE4425IW-DE(T5),thông số DS-2DE4425IW-DE(T5),DS-2DE4425IW-DE(T5)Giá Rẻ nhất,DS-2DE4425IW-DE(T5)Bán Giá Rẻ,DS-2DE4425IW-DE(T5) Chất Lượng,bán DS-2DE4425IW-DE(T5),Chất Lượng DS-2DE4425IW-DE(T5),Giá DS-2DE4425IW-DE(T5),phân phối DS-2DE4425IW-DE(T5),DS-2DE4425IW-DE(T5) Giá Thấp Nhất Camera IP Xoay Zoom 25X 2K DS-2DE4425IW-DE(T5)
GIÁ KHUYẾN MÃI

liên hệ

18,510,000 VNĐ

First « Prev  1 2  Next » End
Ngày nay, lắp đặt camera IP cho quán cafe là một trong những nhu cầu an ninh cần thiết của các chủ quán. Nhằm đảm bảo an toàn an ninh cho khách hàng, nhân viên cũng như tài sản chung của quán. Vậy giải pháp lắp camera IP cho quán cafe như thế nào?

Xem thêm

Biết được nhu cầu phải lắp camera quận 5 tình hình an ninh trật tự ở các khu còn khá bất ổn, tình trạng trộm cắp đang ngày càng gia tăng nên gây mất tình trạng an ninh xã hội. Là nơi tập chung khá nhiều khách du lịch và cộng đồng người Hoa sinh sống nên tình hình kinh tế phát triển mạnh, nhưng lại khá nhiều các vụ trộm tài sản đã diễn ra khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an, hiểu rõ được điêu đó camera An Thành Phát cung cấp các gói camera giám sát an ninh với giá thành phải chăng, chất lượng cao, chính hãng để phụ vụ cho các nhu cầu lắp đặt camera quận 5 tốt nhất.
Lắp Đặt Camera Quan Sát Cho Nhà Vườn, Trang Trại ngày nay là điều luôn cần thiết đối với các nông nghiệp. Bảo vệ nông sản 24/24 không bị mất mất, lấy cắp một cách hiệu quả. Vậy khi lắp camera nhà vườn, trang trại ta cần chú ý gì? Giá bao nhiêu?
Nếu bạn là một người chủ công ty hay quản lý thì việc giám sát quản lý hoạt động tại văn phòng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên việc tự mình đến văn phòng để quản lý thì không thể đạt được hiệu quả cao. Vì vậy mà camera quan sát văn phòng đang là sự lựa chọn hàng đầu và sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Vậy tại sao cần lắp camera văn phòng? Lắp camera văn phòng giá rẻ bao nhiêu?
Dịch vụ lắp Camera gia đình giá cả phải chăng để giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn. Với dàn camera chất lượng, chúng tôi cung cấp giải pháp an ninh toàn diện cho gia đình bạn. Giá lắp đặt Camera gia đình phụ thuộc vào số lượng và chức năng của camera. Hãy liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất và trải nghiệm sự an Toàn hàng ngày.
Với thực trạng đời sống con người hiện nay, việc lắp camera cho gia đình mà một trong những việc quan trọng và cấp bách. Vậy để đảm bảo an toàn an ninh tốt nhất thì các vị trí lắp đặt camera trong gia đình như thế nào? Mời bạn xem qua bài viết dưới đây nhé!
Lắp Camera Sân Golf Giá Rẻ được biết là một trong những nhu cầu thiết yếu và vô cùng quan trọng tại các sân vận động, sân thể thao hay đặc biệt là tại sân golf. Chúng được sử dụng phổ biến và rộng rãi, cho phép bạn theo dõi quản lý hoạt động tại sân golf một cách dễ dàng. Vậy lắp camera sân golf có rẻ không? Gồm những loại nào? Thì mời bạn xem qua nội dung bài viết dưới đây nha ^^!
Dường như các chung cư hiện nay đều được lắp camera quan sát chung cư, do thực trạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản hay có hành vi phá hoại. Nếu bạn đang có nhu cầu lắp camera cho căn chung cư của bạn thì hãy xem hết bài viết này nhé!
Lắp Camera Giám Sát Khu Công Nghiệp
Với nhu cầu bảo đảm an ninh tại khu công nghiệp ngày càng tăng cao, việc lắp đặt camera giám sát trở thành một yếu tố thiết yếu. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc cung cấp dịch vụ lắp đặt camera giám sát chất lượng cao và chuyên nghiệp cho khu công nghiệp. Với kinh nghiệm và sự đam mê trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp camera giám sát tối ưu, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường an ninh cho khu công nghiệp.Chúng tôi tự hào giới thiệu dịch vụ lắp đặt camera tại nhà với giá cả phải chăng. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự an toàn và bảo vệ hoàn hảo. Chúng tôi sử dụng các hệ thống camera tiên tiến để giám sát và ghi lại mọi hoạt động xảy ra trong và ngoài nhà của bạn. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn, thiết kế, lắp đặt và cung cấp giải pháp quản lý hình ảnh tiện lợi. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất.